ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνία τς ξς μέρες:

 

Παρασκευὴ 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευὴ 1η ουλίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις 

Κυριακ 3 ουλίου : Β’ Ματθαίου

Πέμπτη 7 ουλίου : Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Παρασκευὴ 8 ουλίου : Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου

Κυριακ 10 ουλίου : Γ’ Ματθαίου

Δευτέρα 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου

Τρίτη 12 ουλίου : Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Τετάρτη 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων

Κυριακ 17 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Παρασκευὴ 22 ουλίου : Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος

Κυριακ 24 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Δευτέρα 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τν γ. Πατέρων τς Ε’ Οκουμενικς Συνόδου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου

Τρίτη 26 ουλίου : Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Τετάρτη 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Πέμπτη 28 ουλίου : Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

Κυριακ 31 ουλίου : Στ’ Ματθαίου / Προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ / Τν γ. ποστόλων Σίλα κα Σιλουανο (κ μεταθέσεως)

 

-       σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Πότε κάνουμε τό σταυρό μας ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ

(συνέχεια)

Δέν κάνουμε τό σταυρό μας

Σύμφωνα μέ τοπική διάταξη πού μᾶς παραδόθηκε ἀπό παλαιά, δέν κάνουμε τό σταυρό μας:

1.    Ὅταν μᾶς θυμιάζει ὁ Ἱερέας.

Θυμιάζει ὁ Ἱερέας πολλές φορές ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, ἤ ἐντός τοῦ κυρίως Ναοῦ, ὅταν διέρχεται ἀπό τίς θέσεις μας μέ θυμιατό ἤ μέ κατζίο. Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις ἀντί σταυροῦ κάνουμε μιά ὑπόκλιση τῆς κεφαλῆς, εὐχαριστοῦντες τόν Ἱερέα γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνει: Μετά τίς ἅγιες εἰκόνες νά θυμιάζει καί ἐμᾶς, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ! Ἐάν καθόμαστε, πρέπει νά σηκωνόμαστε.

2. Ὅταν στήν ἀρχή τοῦ Ὄρθρου ἀναγινώσκεται ὁ Ἑξάψαλμος.

Τόν σταυρό μας μποροῦμε νά κάνουμε στήν ἀρχή καί στό τέλος τοῦ Ἑξαψάλμου. Σ’ ὅλη ὅμως τή διάρκεια αὐτοῦ, ἀκόμη καί στό μέσον του, ὅταν λέγομε τά «Δόξα … Καί νῦν … Ἀλληλούϊα …» ΔΕΝ κάνουμε τό σταυρό μας, ἀλλά παρακολουθοῦμε «ἐν πάσῃ σιωπῇ καί κατανύξει» τόν Ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος «μετ’ εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ», διαβάζει τόν Ἑξάψαλμο. Διότι ὁ χρόνος αὐτός τῆς ἀναγνώσεως προεικονίζει τό χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου μέ φόβο καί τρόμο θά ἀναμένουμε τήν τελική κρίση Του γιά ἐμᾶς. Καί ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα θά πρέπει σιωπῶντες, ὄρθιοι, ἀκίνητοι, χωρίς μετακινήσεις ἤ, προπαντός, χωρίς καί τούς παραμικρούς θορύβους, νά παρακολουθοῦμε τήν ἀνάγνωση αὐτή. (Ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στίς ἑσπερινές ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, οἱ ὁποῖες εἶναι Ὄρθρος τῆς ἑπομένης καί ἀφηρημένοι μπαίνουμε στούς Ναούς χωρίς νά προσέχουμε, ἐάν ἐκείνη τήν ὥρα διαβάζεται ὁ Ἑξάψαλμος. Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις θά πρέπει νά παραμένουμε ἀκίνητοι στήν εἴσοδο τοῦ Κυρίως Ναοῦ καί μετά τό πέρας τῆς ἀναγνώσεως νά μετακινούμαστε γιά νά καταλάβουμε τή θέση μας).

3. Ὅταν φιλᾶμε τό χέρι Ἱερωμένου.

         Ἡ συνήθεια ὁρισμένων νά κάνουν τό σταυρό τους πρίν φιλήσουν τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου ἤ Ἱερέα ἤ ὁποιουδήποτε ρασοφόρου εἶναι λανθασμένη. Τό σταυρό μας τόν κάνουμε ὅταν ἀσπαζόμαστε τίς ἅγιες Εἰκόνες καί ὄχι ὅταν ἀσπαζόμαστε τό χέρι τοῦ Ἱερωμένου. Ὅταν λοιπόν πρόκειται νά ἐπικοινωνήσουμε ἤ νά συναντηθοῦμε μέ Ἱερωμένο, μποροῦμε νά ποῦμε «Εὐλόγησον, Δέσποτα ἤ Πάτερ» ἤ «Τήν εὐχή σου», Σεβασμιώτατε ἤ Ἅγιε Καθηγούμενε ἤ Πάτερ» καί κάνοντας μιά μικρή ὑπόκλιση τῆς κεφαλῆς νά ἀσπαστοῦμε τό δεξί του χέρι, ὁπότε συνεχίζουμε τό διάλογο μαζί του, ὅπως ἐπιθυμεῖ ὁ καθένας. Τό ἴδιο κάνουμε καί φεύγοντας ἀπό κοντά του. Λέμε, «Τήν εὐχή σας, ἤ Εὐλογεῖτε Πάτερ», κάνουμε μικρή ὑπόκλιση, προτείνοντας τίς παλάμες μας σταυροειδῶς, ἀσπαζόμαστε τή δεξία του καί φεύγουμε.

4. Ὅταν λαμβάνουμε τό ἀντίδωρο ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέα τό ὁποῖο (χέρι) στή συνέχεια τό ἀσπαζόμαστε.

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 263-264)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.