ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟΥ

 

Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου Λεμεσοῦ

 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

   

         Ὁ πρῶτος Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου κτίστηκε πρόχειρα τὸ 1977 μέσα σὲ σαράντα μόνο ἡμέρες, γιὰ νὰ καλύψει τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ποὺ αὐξήθηκαν ραγδαία λόγῳ τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ τῶν τραγικῶν συνεπειῶν της. Σ’ αὐτὸν τὸν πρόχειρα κτισμένο παλαιὸ Ναὸ πολλοὶ ἐνορίτες μας βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν, λειτουργοῦνταν γιὰ σχεδὸν δύο δεκαετίες.

           Σύντομα, ὅμως, ἀποδείχθηκε πολὺ μικρός, γιὰ νὰ χωρᾶ τοὺς εὐλαβεῖς πιστοὺς ποὺ κάθε Κυριακὴ ἔρχονταν σ’ αὐτὸν νὰ ἐκκλησιαστοῦν. Ἔτσι ἄρχισαν οἱ προσπάθειες γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου μεγάλου Ναοῦ τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε καὶ λειτουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1995. Tὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ ἔγιναν στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1999 καὶ ἦταν τὰ πρῶτα Ἐγκαίνια ποὺ τέλεσε ὁ νεοεκλεγεὶς τότε Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος.

       Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2005 ἄρχισαν οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ παλαιοῦ πρόχειρου Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν σὲ ἀθλία κατάσταση. Οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες ὁλοκληρώθηκαν ἕνα χρόνο μετά, ἀρχὲς Ὀκτωβρίου τοῦ 2006, καὶ ἀκολούθησαν οἱ λοιπὲς ἐργασίες (αἴθουσα Κατηχητικῶν κλπ.) ποὺ διήρκεσαν γιὰ ἕνα ἀκόμη χρόνο. Τὸ ἀνακαινισμένο Παρεκκλήσιό μας ἀφιερώθηκε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα, στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶχε ἐγκαινιαστεῖ τότε ποὺ πρωτοκτίστηκε, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Πλανᾶ. Ἡ πρώτη Λειτουργία στὸ ἀνακαινισμένο Παρεκκλήσιό μας ἔγινε τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 20 Ἰανουαρίου 2008 στὴν ἀγρυπνία τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας καὶ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. Ἔκτοτε σχεδὸν ὅλες οἱ καθημερινὲς Λειτουργίες γίνονται στὸ Παρεκκλήσιό μας. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.