ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

Τηλ. καὶ Fax ερο Ναο: 25331888.

Ὁδὸς Ἁγίας Σοφίας

(ἀπὸ τὸν κυκλικὸ κόμβο Πολεμιδιῶν πρὸς κέντρο πόλης - 

δεξιὰ ἀπὸ τὰ δεύτερα φῶτα)

(ἀπὸ τὰ φῶτα Πολεμιδιῶν πρὸς κυκλικὸ κόμβο Πολεμιδιῶν -

ἀριστερὰ ἀπὸ τὰ δεύτερα φῶτα)

 

φημέριοι:

Πρωτοπρ. Μιχαλ Βοσκός, Θεολόγος – κινητὸ τηλ. 99670706.

Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μάργαρης, Οἰκονομολόγος – κινητὸ τηλ. 99723553.

Πρεσβ. Νικόλαος Ἰωάννου - κινητὸ τηλ. 99839478.

 

Νεωκόρος

Ἠλίας Κουννᾶς – κινητὸ τηλ. 99798400.

 

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.