ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ

ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

 

Ἡ τέλεση μνημοσύνων δὲν ἐπιτρέπεται κατὰ τὶς ἑξῆς ἡμέρες:

1.                     Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δύο ἡμερομηνιῶν.

2.                     Τὴν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στὴν περίπτωση τοῦ Ναοῦ μας, ἑπομένως, τὴν 30η Νοεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τιμᾶται ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος.

3.                     Τὴ 14η Σεπτεμβρίου, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζεται ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

4.                     Κατὰ τὶς Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές:

-       25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα

-       1η Ἰανουαρίου: Περιτομὴ τοῦ Κυρίου

-       6 Ἰανουαρίου: Θεοφάνεια

-       2 Φεβρουαρίου: Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

-       25 Μαρτίου: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

-       Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

-       Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

-       6 Αὐγούστου: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

-       15 Αὐγούστου: Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

-       8 Σεπτεμβρίου: Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

-       21 Νοεμβρίου: Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.