ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

IEPOΣ NAOΣ AΠOΣTOΛOY ANΔPEΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

  

KATHXHTIKEΣ ΣYNAΞEIΣ 

 

Γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ: Σάββατο 11:00 π.μ. – 12:00 μ. στὴν αἴθουσα κατηχητικῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Κατηχητές: Κυριάκος Φιλίππου, Εἰρήνη Χαρῆ - Φιλίππου, Δέσποινα Καραπατάκη - Ἰωάννου καὶ Ἄντρη Ριρῆ.

Ἔναρξη: Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου 2023.

 

Γιὰ παιδιὰ Γυμνασίου - Λυκείου: Σάββατο 12:00 μ. – 1:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα κατηχητικῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Κατηχητὲς: π. Μιχαὴλ Βοσκὸς καὶ Στυλιάνα Εὐσταθίου.

Ἔναρξη: Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου 2023

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.