ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

 

 

Παράκληση καὶ ὁμιλία

 

Κάθε Τρίτη στὶς 6:00 μ.μ. (μὲ τὴ θερινὴ ὥρα) ἢ στὶς 5:00 μ.μ. (μὲ τὴ χειμερινὴ ὥρα) τελεῖται στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἢ στὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ἢ στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ἀκολουθεῖ ὁμιλία ἀπὸ τὸν π. Μιχαὴλ Βοσκό. Ὅταν τελεῖται Ἑορταστικὸς Ἑσπερινός, ἡ ὁμιλία γίνεται ἀμέσως μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ χωρὶς Παράκληση.

 

Θέμα τῶν ἐφετινῶν ὁμιλιῶν: Ἑρμηνεία τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου.

 

Ἔναρξη ὁμιλιῶν: Τρίτη 10 Ὀκτωβρίου 2023.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.