ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

πιτροπ Φιλοπτώχου δελφότητος

νορίας ποστόλου νδρέου (Λεμεσοῦ)

 

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαλ Βοσκὸς

ντιπρόεδρος: Σταυρούλα Πηλαβάκη

Ταμίας: Θάλεια Προκοπίου

Γραμματέαςντρούλα Νέρουπου

Μέλη:

Μαρία Εριπίδου

Δώρα Νικολαΐδου

Μαρούλα Βασιλείου

Μαρία Γαβριὴλ

Ἑλένη Ἀγαθαγγέλου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.