ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΡΙΑΣ 2022

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ Ἐνορίας

στὶς Ἱερὲς Μονὲς Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχερᾶ καὶ Ἁγ. Νικολάου Ὀρούντας, στὴ Χρυσοσπηλιώτισσα, τὴν Ἀγροκηπιά, τὴν Κάτω Μονὴ καὶ τὴν Ἀσίνου

 

Τὸ Σάββατο 28 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε - μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας -  ἡ καθιερωμένη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς ἐνορίας μας, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν πνευματικῶν – κατηχητικῶν συνάξεων.

Πρῶτος μας σταθμὸς ἦταν ἡ λαξευμένη σὲ βράχο στὴν ὄχθη τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ ἐντυπωσιακὴ ἐκκλησία τῆς Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας στὴ Δευτερά, ὅπου μᾶς μίλησε καὶ μᾶς ξενάγησε ὁ π. Χαράλαμπος Νικολαΐδης.

 

Ἑπόμενός μας σταθμὸς ἡ κοινότητα τῆς Ἀγροκηπιᾶς, ὅπου μᾶς μίλησε καὶ μᾶς ξενάγησε ὁ π. Μάριος Νεοφύτου. Ἐπισκεφθήκαμε τὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Κουρνούτου στὰ βόρεια τῆς κοινότητας καὶ τὸν κεντρικὸ ναὸ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία τὴ Χρυσοπαντάνασσα. Ἀκολούθως πήγαμε γιὰ πρόγευμα στὸ καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

Τρίτος μας σταθμὸς ἦταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχερᾶ, ποὺ βρίσκεται τρία μόλις χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Ἀγροκηπιά. Προσκυνήσαμε στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου μᾶς μίλησε ὁ π. Βαρνάβας Κουσιάππας, καθὼς καὶ στὰ παρεκκλήσια τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγ. Φανουρίου.

Μιὰ ἄλλη κοινότητα ἦταν ὁ ἑπόμενός μας σταθμός· ἡ κοινότητα τῆς Κάτω Μονῆς. Ἐπισκεφθήκαμε τὸν κεντρικὸ ναὸ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ὅπου μᾶς μίλησε ὁ π. Θωμᾶς καὶ ὅπου εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἡλιοφώτων. Στοὺς Ἁγίους Ἡλιοφώτους εἶναι ἀφιερωμένο ἕνα ἀπὸ τὰ παρεκκλήσια τῆς κοινότητας, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο πρόκειται σύντομα νὰ ἀνεγερθεῖ Μοναστήρι.

Πέμπτος σταθμὸς ἦταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου στὴν Ὀρούντα. Προσκυνήσαμε στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς καὶ στὴ συνέχεια μᾶς μίλησε μιὰ ἀδελφὴ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Φιλούμενο, ποὺ εἶναι ὁ δεύτερος προστάτης τῆς Μονῆς καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται νέος μεγαλοπρεπὴς ναός.

Μετὰ τὴν Ὀρούντα πήγαμε στὴν Ἀσίνου, ὅπου φάγαμε γιὰ τὸ μεσημέρι στὸ κέντρο «Φορβιώτισσα».

Τελευταῖος μας σταθμὸς ἦταν ὁ ἐντυπωσιακὸς ἱστορικὸς ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Ἀσίνου ἢ Παναγίας τῆς Φορβιώτισσας, ποὺ ἀνήκει μαζὶ μὲ ἄλλες ἐννέα ἁγιογραφημένες βυζαντινὲς ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τοῦ Τροόδους στὰ μνημεῖα παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς UNESCO. Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ναοῦ καὶ γιὰ τὶς θαυμάσιες τοιχογραφίες του μᾶς μίλησε ὁ π. Κυριάκος Χριστοφῆ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.