ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

  

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

σπερινς ναστάσεως κα Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου

 

«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν,

ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.