ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

Κατ τν μήνα Μάρτιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες, γρυπνία κα λοιπς κολουθίες τς ξς μέρες:

Κυριακ 1η Μαρτίου : Α’ Νηστειν (Τς ρθοδοξίας) / Τῆς Ἁγ. Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν / Το γ. Γερασίμου το ν ορδάν(ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Περιφορ τν ερν Εκόνων / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 2 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 3 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τετάρτη 4 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 5 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 6 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Β’ Στάσις)

Παρασκευ 6 Μαρτίου στς 8:30 μ.μ. : Πανηγυρικ γρυπνία το γ. Νικολάου το Πλαν στ Παρεκκλήσιο το γ. Νικολάου το Πλαν, τς ποίας θ προστε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος

Σάββατο 7 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 8 Μαρτίου : Β’ Νηστειν (γ. Γρηγορίου το Παλαμ) / Το γ. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 9 Μαρτίου : Τν γ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τν ν Σεβαστεί / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 4:30 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 5:45 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Τρίτη 10 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τετάρτη 11 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 12 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευὴ 13 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Γ’ Στάσις)

Σάββατο 14 Μαρτίου : Το γ. Μαρίου πισκόπου Σεβαστείας καὶ τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 15 Μαρτίου : Γ’ Νηστειν (Τς Σταυροπροσκυνήσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 16 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 17 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τετάρτη 18 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 19 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευὴ 20 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Δ’ Στάσις)

Σάββατο 21 Μαρτίου : 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακὴ 22 Μαρτίου : Δ’ Νηστειν (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 23 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς Προεορτίων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 24 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. σπερινς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου

Τετάρτη 25 Μαρτίου : Το Εαγγελισμο τς περαγίας Θεοτόκου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τ Θ. Λειτουργία θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / 5:00 μ.μ. σπερινς ποδόσεως τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου καὶ κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 26 Μαρτίου : Το Μεγάλου Κανόνος / Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 4:30 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 5:45 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευὴ 27 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 28 Μαρτίου: Το καθίστου μνου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν μήνα Ἀπρίλιο / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 29 Μαρτίου : Ε’ Νηστειν (γ. Μαρίας τς Αγυπτίας) / Tοῦ Ἁγ. Ὑπατίου (ἐκ μεταθέσεως) / 6:45 π.μ. (μ τ νέα ρα) ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 30 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 31 Μαρτίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τετάρτη 1η πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 2 πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 3 πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 4 πριλίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 5 πριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Τὴν Τετάρτη 25 Μαρτίου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου.

- Καθ᾿ λη τ διάρκεια τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς ο μιλίες τς Τρίτης θ γίνονται μετ τν κολουθία το Μεγάλου ποδείπνου χωρς Παράκληση. Τὴν Τρίτη 24 Μαρτίου δὲν θὰ γίνει ὁμιλία.

- Ὅσοι θ κοινωνήσουν στ βραδυν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τς Δευτέρας 9 Μαρτίου καὶ τῆς Πέμπτης 26 Μαρτίου θ πρέπει π τ μεσάνυκτα τς προηγουμένης μέχρι κα τν ρα πο θ κοινωνήσουν ν μ φνε κα ν μν πιον ,τιδήποτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.