ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες: 

 

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου : ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος / Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Μάμαντος

Κυριακ 6 Σεπτεμβρίου : ΙΔ’ Ματθαίου / νάμνησις το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέθλιον τς περαγίας Θεοτόκου

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου : Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

Παρασκευὴ 11 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πόδοσις τς ορτς το Γενεθλίου τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ 13 Σεπτεμβρίου : Πρ τς ψώσεως / Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως / Προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου : Μετ τν ψωσιν / Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατο Θεοπίστης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου : Σύλληψις το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο το θωνίτου

Παρασκευὴ 25 Σεπτεμβρίου : Τς σίας Εφροσύνης

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου : μετάστασις το γ.ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αστηρς νηστείας.

 

Πότε κάνουμε τό σταυρό μας ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ;

 

1.    Στήν ἀρχή κάθε ἀκολουθίας.

2.    Σέ κάθε τριαδική ἐκφώνηση.

Δηλαδή κάθε φορά πού θά λέγεται ἤ θά ψάλλεται τό “Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι” ἤ ὅταν ἀκούγεται τό “… τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος …”.

3.     Σέ κάθε ἐκφώνηση τῆς Παναγίας:

“Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας …” πού ὑπάρχει στά Εἰρηνικά, Πληρωτικά καί Μικρές Συναπτές.

4. Στά Ἀπολυτίκια ἤ Τροπάρια, ὅταν καί ὅπου ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου ἤ τῆς Ἁγίας.

5. Στόν Ὄρθρο, ὅταν ψάλλεται, ἐπαναλαμβανόμενο, τό Μεγαλυνάριο τῆς Παναγίας: “Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν” …

6. Στή Μικρή καί Μεγάλη Εἴσοδο, ὅταν περνοῦν ἀπό μπροστά μας τό Ευαγγέλιο καί τά Τίμια Δῶρα.

7. Στόν Τρισάγιο ὕμνο: “Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς”.

8. Στό “Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν …” τό ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται τρίς. Μαζί μέ τό σταυρό μας σ’ αὐτήν τήν περίπτωση κάνουμε κάθε φορά καί μιά μικρή μετάνοια.

 

(συνεχίζεται)

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 262)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.