ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ανουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες:

 

Παρασκευὴ 1η ανουαρίου : κατ σάρκα Περιτομ το Κυρίου / Το Μεγάλου Βασιλείου ρχιεπισκόπου Καισαρείας / ρθρος θ᾿ ρχίσει στς 6:45 π.μ.

Τελεται Θεία Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Δοξολογία π τ πρώτ το τους.

Κυριακ 3  ανουαρίου : Πρὸ τῶν Φώτων / Το γ. Μεγαλομάρτυρος φραμ / Τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 5 ανουαρίου : Παραμον τν Φώτων / Τῶν γ. Θεοπέμπτου καὶ Θεων κα τς σίας Συγκλητικς

Μετ τν κολουθία το ρθρου, πο θ᾿ ρχίσει στς 6:00 π.μ., θ γίνει κολουθία τν Μεγάλων ρν (περ. 7:00 – 8:30 π.μ.) κα θ τελεστε Μέγας σπερινς τν Θεοφανείων μετ τς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου (περ. 8:30 – 10:30 π.μ.). Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τς Παραμονς τν Φώτων.

Τ πόγευμα στς 5:00 μ.μ. θ διαβαστεῖ κολουθία το Μικρο ποδείπνου, θ ψαλον Λιτ κα τ πόστιχα το σπερινο τν Θεοφανείων κα θ γίνει ρτοκλασία. σοι θ φέρουν ρτους γι τν ρτοκλασία τς ορτς τν Θεοφανείων παρακαλονται ν τος φέρουν τ πόγευμα τς Παραμονς στς 5:00 μ.μ.

Τετάρτη 6 ανουαρίου : Τ για Θεοφάνεια / Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τν Θεοφανείων.

σπερινς τς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου θ τελεστε στς 5:00 μ.μ. ντ στς 4:30 μ.μ.

Πέμπτη 7 ανουαρίου : Σύναξις το Τιμίου Προδρόμου

Κυριακ 10 ανουαρίου : Μετ τ Φτα / Το γ. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης

Δευτέρα 11 ανουαρίου : Το γ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου

Tὴν Τρίτη 12 ανουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ὁμιλία.

Πέμπτη 14 ανουαρίου : πόδοσις τς ορτς τν Θεοφανείων / Τν ν Σιν κα Ραϊθῷ ναιρεθέντων γίων ββάδων

Σάββατο 16 ανουαρίου : Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Πέτρου

Κυριακ 17 ανουαρίου : ΙΒ’ Λουκ / Το γ. ντωνίου το Μεγάλου

Δευτέρα 18 ανουαρίου : Τν γ. θανασίου κα Κυρίλλου Πατριαρχν λεξανδρείας

Tὴν Τρίτη 19 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 20 ανουαρίου : Το γ. Εθυμίου το Μεγάλου

Τετάρτη 20 ανουαρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία τς Παναγίας τς Παραμυθίας, το γ. Μαξίμου το Γραικοῦ, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ κα τς γ. γνς / Κατ τ διάρκεια τς γρυπνίας θ κτίθεται πρς προσκύνηση τεμάχιο το Τιμίου Λειψάνου το γ. Μαξίμου το Γραικο.

Κυριακ 24 ανουαρίου : ΙΔ’ Λουκ / Το γ. Νεοφύτου το γκλείστου καὶ τς σίας Ξένης

Δευτέρα 25 ανουαρίου : Το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου ρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Τρίτη 26 ανουαρίου : Το σίου Ξενοφντος κα τς συνοδείας ατο

Tὴν Τρίτη 26 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 27 ανουαρίου : νακομιδ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου / Τοῦ Ἁγ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 30 ανουαρίου : Τν γ. Τριν εραρχν Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου

Κυριακ 31 ανουαρίου : ΙE’ Λουκ / Tῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου καὶ τῆς Ἁγ. Εὐδοξίας

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ. 

- Μέχρι τὴν Δευτέρα 4 ανουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα. Ἡ Τρίτη 5 ανουαρίου, Παραμον τν Φώτων, εναι μέρα αστηρς νηστείας.

 

“Μὲ τὴν εὐχὴ συνδέεται κανεὶς μὲ τὸν Χριστό, ἑνώνε­ται ὁ νοῦς του μὲ τὸν Θεό. Ἀλλὰ πρέπει ὁ νοῦς νὰ εἶναι στὴν εὐχή· αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ … Τὸ πᾶν εἶναι νὰ στραφοῦμε στὴν εὐχή, γιὰ νὰ ἑνω­θοῦμε μὲ τὸν Θεό. Μόνον αὐτὸ ἀξίζει, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ συγγενεύει, καὶ μὲ τὸ πνεῦμα ἑνώνεται μὲ τὸν Θεὸ κατὰ ἕναν ἱερὸ τρόπο διὰ τῆς προ­σευχῆς. Ἐπαναλαμβάνουμε δηλαδὴ πολλὲς φορὲς τὸ γλυκύτατο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὄχι γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἀκούει μὲ μιὰ φορὰ ποὺ θὰ Τὸν ἐπικαλεσθοῦμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑνωθῆ ὁ νοῦς μας μαζί Του, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶναι γιὰ μᾶς τὸ πᾶν καὶ σ' Αὐτὸν θὰ καταλήξουμε” (Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.