ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες: 

Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου : ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευὴ 2 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος / Το γ. Νεομάρτυρος Πολυδώρου το Κυπρίου (κ μεταθέσεως)

Κυριακ 4 Σεπτεμβρίου : ΙΑ’ Ματθαίου / Τοῦ Προφήτου Μωυσέως τοῦ θεόπτου

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς ναμνήσεως το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Παρασκευὴ 9 Σεπτεμβρίου : Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

Κυριακ 11 Σεπτεμβρίου : Πρ τς ψώσεως / Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου πόδοσις τς ορτς το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Παρασκευὴ 16 Σεπτεμβρίου : Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

Κυριακὴ 18 Σεπτεμβρίου : Μετ τν ψωσιν

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατο Θεοπίστης

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίουπόδοσις τς ορτς τῆς ψώσεως το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Παρασκευὴ 23 Σεπτεμβρίου : Σύλληψις το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Κυριακὴ 25 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ / Τς σίας Εφροσύνης / Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο το θωνίτου (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου : μετάστασις το γ.ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

Παρασκευὴ 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αστηρς νηστείας.

 

Πότε κάνουμε τό σταυρό μας ἐκτός τῶν Ἱ. Ναῶν

(συνέχεια)

Παρατηρήσεις

         α. Ἡ Ἐκκλησία περιβάλλει μέ μεγάλη τιμή τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Γι’ αὐτό κάνει συχνότατη χρήση (τοῦ σταυροῦ) στή Θεία Λατρεία, στίς λατρευτικές πράξεις καί τελετές, στή ναοδομία, εἰκονογραφία, λειτουργικά βιβλία, ἄμφια καί σκεύη.

         β. Τό ἴδιο πρέπει νά κάνουμε καί ἐμεῖς στήν καθημερινή μας ζωή· πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ, νύκτα. Ν’ ἀρχίζουμε καί νά τελειώνουμε μέ τό σταυρό γιά νά ἐξασφαλίζουμε τίς ἀπορρέουσες ἀπό τή δύναμή Του εὐλογίες· ἡ χάρη Του προέρχεται ἀπό τόν Θεό.

         γ. Τά ἀποτελέσματα αὐτά εἶναι θετικότερα καί ἐμφανέστερα ὅταν κάνουμε τό σταυρό μας: μέ πίστη (ὄχι ὀλιγοπιστία), μέ ταπείνωση (ὄχι ὑπερηφάνεια), μέ καθαρότητα (ὄχι ἁμαρτωλότητα) καί ἀγάπη (ὄχι σκληροκαρδία ἤ ἀμετανοησία).

         δ. Ἐπίσης ὅταν κάνουμε τό σταυρό μας σωστά· ὄχι βιαστικά, ὄχι ντροπαλά, ὄχι κινώντας τό χέρι πάνω στό στῆθος μόνο, ὄχι στόν ἀέρα, ἀλλά ἀκουμπώντας τό χέρι στό σῶμα μας, ὄχι μέ τρόπο που μοιάζει σάν … νά παίζουμε κιθάρα. Ὄχι μέ ἐπιδεικτικότητα, μέ μετάνοιες μπροστά σ’ ἄλλους ἤ πληθωρικά σταυροκοπήματα, ἀλλ’ οὔτε μέ τρόπο που μοιάζει ὅτι προτιμοῦμε «τήν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον παρά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ». Δέν ξεχνοῦμε τό λόγο τοῦ Κυρίου: «Αὐτόν πού θά μέ ὁμολογήσει μπρός στούς ἀνθρώπους, θά τόν ὁμολογήσω καί Ἐγώ μπρός στόν Πατέρα μου τόν οὐράνιον καί ἐκεῖνον πού θά μέ ἀρνηθεῖ μπρός στούς ἀνθρώπους θά τόν ἀρνηθώ καί Ἐγώ …» (Ματθ. ι’ 32-33).

         ε. Τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ κλείνει μέσα του ὅλα τά σωτηριώδη γεγονότα, πού κληρονόμησε ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν «πεπτωκότα» ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό εἶναι σημεῖο σωτήριο, σημεῖο ζωοποιό, σημεῖο ἁγιαστικό, «νικοποιόν ὅπλον» (ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων). Ἄς τό χρησιμοποιοῦμε λοιπόν πιό συχνά καί πιό σωστά, γιά νά ἁγιαζόμαστε καθημερινά.

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 266-267)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.