ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ανουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες:

 

Κυριακὴ 1η ανουαρίου : κατ σάρκα Περιτομ το Κυρίου / Το Μεγάλου Βασιλείου ρχιεπισκόπου Καισαρείας

Τελεται Θεία Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Δοξολογία π τ πρώτ το τους.

Τρίτη 3 ανουαρίου : Προεόρτια τῶν Φώτων / Το γ. Μεγαλομάρτυρος φραμ / Τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 5 ανουαρίου : Παραμον τν Ἁγίων Θεοφανείων / Τῶν γ. Θεοπέμπτου καὶ Θεων κα τς σίας Συγκλητικς

Μετ τν κολουθία το ρθρου, πο θ᾿ ρχίσει στς 6:00 π.μ., θ γίνει κολουθία τν Μεγάλων ρν (περ. 7:00 – 8:30 π.μ.) κα θ τελεστε Μέγας σπερινς τν Θεοφανείων μετ τς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου (περ. 8:30 – 10:30 π.μ.). Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τς Παραμονς τν Φώτων.

Τ πόγευμα στς 5:00 μ.μ. θ διαβαστεῖ κολουθία το Μικρο ποδείπνου, θ ψαλον Λιτ κα τ πόστιχα το σπερινο τν Θεοφανείων κα θ γίνει ρτοκλασία. σοι θ φέρουν ρτους γι τν ρτοκλασία τς ορτς τν Θεοφανείων παρακαλονται ν τος φέρουν τ πόγευμα τς Παραμονς στς 5:00 μ.μ.

Παρασκευὴ 6 ανουαρίου : Τ για Θεοφάνεια / Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τν Θεοφανείων.

σπερινς τς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου θ τελεστε στς 5:00 μ.μ. ντ στς 4:30 μ.μ.

Σάββατο 7 ανουαρίου : Σύναξις το Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κυριακ 8 ανουαρίου : Μετ τ Φτα / Το Ὁσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου

Tὴν Τρίτη 10 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Θεοδοσίου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 11 ανουαρίου : Το γ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου

Σάββατο 14 ανουαρίου : πόδοσις τς ορτς τν Θεοφανείων / Τν ν Σιν κα Ραϊθῷ ναιρεθέντων γίων ββάδων

Κυριακὴ 15 ανουαρίου : ΙΒ’ Λουκ / Τῶν Ὁσίων Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου

Τρίτη 17 ανουαρίου : Το γ. ντωνίου το Μεγάλου

Tὴν Τρίτη 17 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῶν Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 18 ανουαρίου : Τν γ. θανασίου κα Κυρίλλου Πατριαρχν λεξανδρείας

Παρασκευὴ 20 ανουαρίου : Το γ. Εθυμίου το Μεγάλου

Παρασκευὴ 20 ανουαρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία τς Παναγίας τς Παραμυθίας, το γ. Μαξίμου το Γραικοῦ, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ κα τς γ. γνς / Κατ τ διάρκεια τς γρυπνίας θ κτίθεται πρς προσκύνηση τεμάχιο το Τιμίου Λειψάνου το γ. Μαξίμου το Γραικο.

Κυριακ 22 ανουαρίου : ΙΔ’ Λουκ / Το Ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου

Τρίτη 24 ανουαρίου : Το γ. Νεοφύτου το γκλείστου καὶ τς σίας Ξένης

Tὴν Τρίτη 24 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 25 ανουαρίου : Το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου ρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Πέμπτη 26 ανουαρίου : Το σίου Ξενοφντος κα τς συνοδείας ατο

Παρασκευὴ 27 ανουαρίου : νακομιδ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου / Τοῦ Ἁγ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 29 ανουαρίου : ΙΖ’ Ματθαίου / νακομιδ τῶν Τιμίων Λειψάνων το γ. Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Δευτέρα 30 ανουαρίου : Τν γ. Τριν εραρχν Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου

Tὴν Τρίτη 31 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Τρύφωνος θὰ γίνει ὁμιλία.

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ. 

- Μέχρι τὴν Τετάρτη 4 ανουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα. Ἡ Πέμπτη 5 ανουαρίου, Παραμον τν Φώτων, εναι μέρα αστηρς νηστείας. Τὴν Παρασκευὴ 6 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.