ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

Κατ τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα λοιπς κολουθίες τς ξς μέρες:

Τετάρτη 1η Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη 2 Μαρτίου : 6:00 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Παρασκευ 3 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Α’ Στάσις)

Σάββατο 4 Μαρτίου : νάμνησις το δι κολλύβων θαύματος το γ. Θεοδώρου το Τήρωνος / Το γ. Γερασίμου το ν ορδάν / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 5 Μαρτίου : Α’ Νηστειν (Τς ρθοδοξίας) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Περιφορ τν ερν Εκόνων / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 6 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 7 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 8 Μαρτίου : Το γ. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 9 Μαρτίου : Τν γ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τν ν Σεβαστεί / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 4:30 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 5:45 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευ 10 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Β’ Στάσις)

Σάββατο 11 Μαρτίου : 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 12 Μαρτίου : Β’ Νηστειν (γ. Γρηγορίου το Παλαμ) / Το γ. Μαρίου πισκόπου Σεβαστείας (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 13 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 14 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 15 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 16 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευὴ 17 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Γ’ Στάσις)

Σάββατο 18 Μαρτίου : Τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 19 Μαρτίου : Γ’ Νηστειν (Τς Σταυροπροσκυνήσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 20 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 21 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 22 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 23 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευὴ 24 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. Ἑσπερινὸς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμν

Σάββατο 25 Μαρτίου : Το Εαγγελισμο τς περαγίας Θεοτόκου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακὴ 26 Μαρτίου : Δ’ Νηστειν (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ / Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / 6:45 π.μ. (μ τ νέα ρα) ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 27 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 28 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 29 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 30 Μαρτίου Το Μεγάλου Κανόνος / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 6:15 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευ 31 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 1η Ἀπριλίου : Το καθίστου μνου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 2 πριλίου : Ε’ Νηστειν (γ. Μαρίας τς Αγυπτίας) / Tοῦ Ἁγ. Ὑπατίου (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 3 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 4 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 5 πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 6 πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 7 πριλίου : Πρ τν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 8 πριλίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 9 πριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Τὸ Σάββατο 25 Μαρτίου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου.

- Καθ᾿ λη τ διάρκεια τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς ο μιλίες τς Τρίτης θ γίνονται μετ τν κολουθία το Μεγάλου ποδείπνου χωρς Παράκληση.

- Ὅσοι θ κοινωνήσουν στὶς βραδυνὲς Προηγιασμένες Θ. Λειτουργίες τς Πέμπτης 9 Μαρτίου καὶ τῆς Πέμπτης 30 Μαρτίου θ πρέπει π τ μεσάνυκτα τς προηγουμένης μέχρι κα τν ρα πο θ κοινωνήσουν ν μ φνε κα ν μν πιον ,τιδήποτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.