ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ 2017

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

Κατ τοὺς μῆνες Ἀπρίλιο καὶ Μάϊο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες: 

Κυριακ 23 πριλίουΤο ντίπασχα / ψηλάφησις το γ. ποστόλου Θωμ / Τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Tὴν Κυριακ 23 πριλίου στὶς 4:00 μ.μ. θ’ ρχίσει Πασχαλιν Γιορτ – Πανηγύρι τν Κατηχητικν Συνάξεων τς νορίας μας.

Τρίτη 25 πριλίου :  Το γ. ποστόλου κα Εαγγελιστο Μάρκου καὶ τῆς σίας λισάβετ τς θαυματουργο(ἐκ μεταθέσεως)

Tὴν Τρίτη 25 Ἀπριλίου στὶς 6:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ὁμιλία.

Παρασκευὴ 28 πριλίου :  Το Ὁσίου Μέμνονος τοῦ θαυματουργοῦ

Κυριακ 30 πριλίου Τν Μυροφόρων / Τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου / Τοῦ Ἁγ. Παναρέτου Ἐπισκόπου Πάφου καὶ τῆς Ὁσίας Ἰσιδώρας (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 2 Μαΐου νακομιδ τν Λειψάνων το Ἁγ. θανασίου τοῦ Μεγάλου / Τῆς Ἁγ. Ματρώνης τῆς Ρωσίδος / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Tὴν Τρίτη 2 Μαΐου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῶν Ἁγ. Τιμοθέου καὶ Μαύρας θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 3 Mαΐου : Τν γ. Τιμοθέου κα Μαύρας

Παρασκευὴ 5 Μαΐου : Τς γ. Μεγαλομάρτυρος Ερήνης κα το γ. Μεγαλομάρτυρος φραμ

Κυριακ 7 Mαΐου Το Παραλύτου

Δευτέρα 8 Μαΐου :  Το γ. ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου κα το Ὁσίου ρσενίου το Μεγάλου

Τρίτη 9 Mαΐου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου / Το γ. Μάρτυρος Χριστοφόρου κα το γ. Προφήτου σαΐου

Tὴν Τρίτη 9 Μαΐου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 10 ΜαΐουΤς Μεσοπεντηκοστς

Παρασκευὴ 12 Μαΐου :  Το γ. πιφανίου ρχιεπισκόπου Κύπρου κα το γ. Γερμανο ρχιεπισκόπου Κων/ πόλεως / Τῆς Ἁγ. Γλυκερίας (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 14 ΜαΐουΤς Σαμαρείτιδος / Το γ. ερομάρτυρος Θεράποντος

Δευτέρα 15 Μαΐου : Τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου καὶ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου Ἐπισκόπου Λαρίσης

Tὴν Τρίτη 16 Μαΐου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς θὰ γίνει ἡ τελευταία ὁμιλία.

Τετάρτη 17 Μαΐου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς / Tοῦ Ἁγ. Θεοφάνους τοῦ Μυροβλύτου Ἐπισκόπου Σολέας

Κυριακ 21 Μαΐου : Το Τυφλο / Τν γ. Κωνσταντίνου κα λένης τν Θεοστέπτων Βασιλέων κα σαποστόλων

Τρίτη 23 Μαΐου στς 9:00 μ.μ. γρυπνία τς ποδόσεως τς ορτς το Πάσχα

Πέμπτη 25 Μαΐου : Τς ναλήψεως το Κυρίου

Παρασκευὴ 26 Μαΐου : Γ’ Ερεσις τς Τιμίας Κεφαλς το Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 27 Μαΐου : Το Ὁσίου ωάννου το Ρώσσου κα το γ. ερομάρτυρος Θεράποντος

Κυριακὴ 28 Μαΐου : Τν γ. 318 Θεοφόρων Πατέρων τς Α’ ν Νικαί Οκουμενικς Συνόδου

Δευτέρα 29 Μαΐου : Τς γ. Θεοδοσίας τς σιομάρτυρος καὶ τῆς Ἁγ. Θεοδοσίας τῆς Παρθένου

 

- σπερινς ρχίζει κατ τν μήνα Ἀπρίλιο στς 6:00 μ.μ. κα κατ τν μήνα Μάϊο στς 6:30 μ.μ., ν ρθρος ρχίζει στς 6:30 π.μ.

- Τν Τετάρτη τς Μεσοπεντηκοστς (10 Μαΐου) καὶ τν Τετάρτη τς ποδόσεως το Πάσχα (24 Μαΐου) χουμε κατάλυση χθύος.

 

Πῶς πρέπει νά κάνουμε τό σταυρό μας

         Ἀρχικά ἑνώνουμε τά τρία πρῶτα δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, ὁμολογώντας ἔτσι τήν πίστη μας σ’ ἕνα Θεό, πού εἶναι ταυτόχρονα καί τρεῖς ὑποστάσεις, τρία πρόσωπα - ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα -, ὁμοούσια, ἑνωμένα μεταξύ τους «ἀχωρίστως» καί «ἀδιαιρέτως». Τά ἄλλα δύο δάκτυλα, πού ἀκουμποῦν στήν παλάμη, συμβολίζουν τίς δύο φύσεις, δύο θελήσεις καί δύο ἐνέργειες τοῦ Κυρίου μας, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη. Μ’ αὐτό τόν τρόπο κάνουμε μιά συμβολική ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, πού βάσεις καί θεμέλιά της ἀποτελοῦν τό τριαδολογικό καί χριστολογικό δόγμα.

         Μετά φέρνουμε τό χέρι στό μέτωπο, τή σωματική περιοχή τῆς διανοητικῆς λειτουργίας, φανερώνοντας ἔτσι ὅτι ἀγαποῦμε τόν Θεό μ’ ὅλη τή διάνοιά μας, καί ὅτι ἀφιερώνουμε σ’ Αὐτόν ὅλες τίς σκέψεις μας.

         Τό χέρι ἔρχεται κατόπιν στήν κοιλιά. Ἔτσι δηλώνουμε συμβολικά ὅτι προσφέρουμε στόν Κύριο ὅλες τίς ἐπιθυμίες μας καί ὅλα τά συναισθήματά μας.

         Τέλος, φέρνουμε τό χέρι στούς ὤμους, πρῶτα στό δεξιό καί μετά στόν ἀριστερό, ὁμολογώντας ἔτσι ὅτι καί κάθε σωματική μας δραστηριότητα ἀνήκει σ’ Ἐκεῖνον.

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 268-269)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.