ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ανουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες:

 

Δευτέρα 1η ανουαρίου : κατ σάρκα Περιτομ το Κυρίου / Το Μεγάλου Βασιλείου ρχιεπισκόπου Καισαρείας

Τελεται Θεία Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Δοξολογία π τ πρώτ το τους.

Τετάρτη 3 ανουαρίου : Προεόρτια τῶν Φώτων / Το γ. Μεγαλομάρτυρος φραμ / Τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 5 ανουαρίου : Παραμον τν Ἁγίων Θεοφανείων / Τῶν γ. Θεοπέμπτου καὶ Θεων κα τς σίας Συγκλητικς

Μετ τν κολουθία το ρθρου, πο θ᾿ ρχίσει στς 6:00 π.μ., θ γίνει κολουθία τν Μεγάλων ρν τῶν Θεοφανείων (περ. 7:00 – 8:30 π.μ.) κα θ τελεστε Μέγας σπερινς τν Θεοφανείων μετ τς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου (περ. 8:30 – 10:45 π.μ.). Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τς Παραμονς τν Θεοφανείων.

Τ πόγευμα στς 5:00 μ.μ. θ διαβαστεῖ κολουθία το Μικρο ποδείπνου, θ ψαλον Λιτ κα τ πόστιχα το σπερινο τν Θεοφανείων κα θ γίνει ρτοκλασία. σοι θ φέρουν ρτους γι τν ρτοκλασία τς ορτς τν Θεοφανείων παρακαλονται ν τος φέρουν τ πόγευμα τς Παραμονς στς 5:00 μ.μ.

Σάββατο 6 ανουαρίου : Τ για Θεοφάνεια / Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Μέγας γιασμς τν Θεοφανείων.

Κυριακ 7 ανουαρίου : Σύναξις το Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Tὴν Τρίτη 9 ανουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Πέμπτη 11 ανουαρίου : Το γ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου

Σάββατο 13 ανουαρίου : Τν ν Σιν κα Ραϊθῷ ναιρεθέντων γίων ββάδων / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίων Ἀββάδων

Κυριακὴ 14 ανουαρίου : Μετ τ Φτα / πόδοσις τς ορτς τν Θεοφανείων

Tὴν Τρίτη 16 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μεγ. Ἀντωνίου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 17 ανουαρίου : Το γ. ντωνίου το Μεγάλου

Πέμπτη 18 ανουαρίου : Τν γ. θανασίου κα Κυρίλλου Πατριαρχν λεξανδρείας

Παρασκευὴ 19 ανουαρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία το γ. Εθυμίου το Μεγάλου καὶ ἐκ μεταθέσεως τς Παναγίας τς Παραμυθίας καὶ το γ. Μαξίμου το Γραικο / Κατ τ διάρκεια τς γρυπνίας θ κτίθεται πρς προσκύνηση τεμάχιο το Τιμίου Λειψάνου το γ. Μαξίμου το Γραικο.

Κυριακ 21 ανουαρίου : ΙΕ’ Λουκ / Το γ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ κα τς γ. γνς

Tὴν Τρίτη 23 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 24 ανουαρίου : Το γ. Νεοφύτου το γκλείστου καὶ τς σίας Ξένης

Πέμπτη 25 ανουαρίου : Το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου ρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Παρασκευὴ 26 ανουαρίου : Το σίου Ξενοφντος κα τς συνοδείας ατο

Σάββατο 27 ανουαρίου : νακομιδ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου

Κυριακ 28 ανουαρίου : IΣτ’ Λουκᾶ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου) / Τοῦ Ἁγ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

Τρίτη 30 ανουαρίου : Τν γ. Τριν εραρχν Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου

Tὴν Τρίτη 30 ανουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἀπ. Ἀνδρέα καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ. 

- Μέχρι τὴν Πέμπτη 4 ανουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα. Ἡ Παρασκευὴ 5 ανουαρίου, Παραμον τν Θεοφανείων, εναι μέρα αστηρς νηστείας.

- Τν Τετάρτη 31 Ἰανουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα, πειδ εναι πρώτη βδομάδα το Τριωδίου.

 

“Τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» νὰ μὴ λείπη ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη σας. Ἐγώ, ὅταν πονάω, τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» ἔχω γιὰ χάπι τοῦ πόνου· τίποτε ἄλλο δὲν μὲ πιάνει. Τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» εἶναι ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Ἔλεγε ὁ Παπα-Τύχων: «Τὸ “Κύριε ἐλέησον” ἔχει ἑκατὸ δραχμές, τὸ “δόξα σοι ὁ Θεὸς” ἔχει χίλιες δραχμές· εἶναι δηλαδὴ πολὺ πιὸ ἀκριβό». Ἤθελε νὰ πῆ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζητάει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀνάγκη, ἐνῶ δοξολογεῖ τὸν Θεὸ ἀπὸ φιλότιμο, καὶ αὐτὸ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Συνιστοῦσε μάλιστα νὰ λέμε τὸ «δόξα σοι ὁ Θεός», ὄχι μόνον ὅταν εἴμαστε καλά, ἀλλὰ καὶ ὅταν περνᾶμε δοκιμασίες, γιατὶ καὶ τὶς δοκιμασίες τὶς ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ φάρμακα τῆς ψυχῆς”. (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.