ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τὸν μήνα Ἀπρίλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα λοιπς κολουθίες τς ξς μέρες:

 

Δευτέρα 1η πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 2 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 3 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 4 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο 

Παρασκευὴ 5 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Δ’ Στάσις)

Σάββατο 6 πριλίου : 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 7 πριλίου : Δ’ Νηστειν (Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / Τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Νέου τοῦ ἐν Καλύμνῳ / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 8 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 9 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 10 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 11 πριλίου Το Μεγάλου Κανόνος / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 6:15 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευ 12 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 13 πριλίου : Το καθίστου μνου / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 14 πριλίου : Ε’ Νηστειν (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) / Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγμάμου καὶ τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 15 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 16 πριλίου :  6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 17 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 18 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 19 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 20 πριλίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 21 πριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Ὅσοι θ κοινωνήσουν στ βραδιν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τς Πέμπτης 11 Ἀπριλίου θ πρέπει π τ μεσάνυκτα τς Τετάρτης μέχρι κα τν ρα πο θ κοινωνήσουν ν μ φνε κα ν μν πιον τιδήποτε.

- Ἡ τελευταία Κυριακὴ ποὺ τελοῦνται μνημόσυνα εἶναι ἡ Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται μνημόσυνα.

- Γι τς κολουθίες τς Μεγάλης βδομάδος κα τς βδομάδος το Πάσχα θ κδοθε ξεχωριστὸ πρόγραμμα.

 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω εὐλάβεια στὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ;

– Κατ’ ἀρχὰς νὰ σκέφτεσαι τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δική σου ἀχαριστία καὶ ἁμαρτωλότητα. Ἕνα σχε­τικὸ πατερικὸ κείμενο θὰ σὲ βοηθήση λίγο καὶ αὐτό. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ θὰ σὲ βοηθήση περισσότερο, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Πάθος, ἡ θυσία τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς δὲν δί­δαξε ἁπλῶς μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ θυσιάσθηκε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, βασανίστηκε, σταυρώθηκε, ὑπέ­μεινε τόσα.

– Ὁ σταυρικὸς θάνατος, Γέροντα, ἦταν ἀτιμωτικός;

– Ναί, ὁ πιὸ ἀτιμωτικός. Εἶναι φοβερό! Ὅλοι οἱ Προφῆτες νὰ προφητεύουν γιὰ τὸν Χριστό, καὶ τελικὰ οἱ Ἑβραῖοι νὰ Τὸν δέρνουν, νὰ Τὸν φτύνουν, νὰ Τὸν ἐμπαίζουν, νὰ Τὸν σταυρώνουν! Ὅλα αὐτὰ συγκλονί­ζουν τὸν ἄνθρωπο, ἂν τὰ σκεφθῆ. Ἀκόμη καὶ στὸν πιὸ ἀδιάφορο, ἂν ἔχη λίγη καλὴ διάθεση καὶ τὰ σκεφθῆ, κινοῦν τὸ ἐνδιαφέρον τὸ πνευματικό.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι Στ': Περ προσευχς, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2012, σ. 200)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.