ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Δευτέρα 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τρίτη 2 ουλίου : Κατάθεσις τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις

Κυριακ 7 ουλίου : Γ’ Ματθαίου / Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος / Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου

Παρασκευὴ 12 ουλίου : Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Σάββατο 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων

Κυριακ 14 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 17 ουλίου : Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Σάββατο 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Κυριακ 21 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου / Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 26 ουλίου : Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Σαββατο 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Κυριακ 28 ουλίου : Στ’ Ματθαίου / Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Ὁ ταπεινὸς ἔχει ὅλες τὶς ἀρετὲς

 

– Γέροντα, πέστε μας κάτι, πρὶν φύγετε.

– Τί νὰ σᾶς πῶ; Τόσα σᾶς εἶπα!

– Πέστε μας κάτι, γιὰ νὰ τὸ δουλέψουμε, μέχρι νὰ ξαναρθῆτε.

– Ἔ, ἀφοῦ ἐπιμένετε, νὰ σᾶς πῶ... Μία εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ταπείνωση· ἐπειδὴ ὅμως δὲν τὸ καταλαβαίνετε, ἄντε, νὰ σᾶς πῶ καὶ τὴν ἀγάπη. Ἀλλά, ὅποιος ἔχει ταπείνωση, δὲν ἔχει καὶ ἀγάπη;

– Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ λέει: «Ὅ,τι εἶναι τὸ ἁλάτι γιὰ τὸ φαγητό, εἶναι καὶ ἡ ταπείνωση γιὰ τὴν ἀρετή».

– Δηλαδὴ χωρὶς τὴν ταπείνωση δὲν ... τρώγονται οἱ ἀρετές! Θέλει νὰ πῆ ὁ Ἅγιος πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ταπείνωση στὴν ἐργασία τῶν ἀρετῶν.

– Γέροντα, ἀλλοῦ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ λέει ὅτι ἡ ταπείνωση ἔρχεται, ὅταν ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος ἀρετές.

– Μήπως δὲν τὸ κατάλαβες καλά; Ἂν δὲν ἔχη ὁ ἄνθρωπος ταπείνωση, καμμιὰ ἀρετὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν πλησιάση.

– Δηλαδή, Γέροντα, ὅποιος ἔχει ταπείνωση ἔχει ὅλες τὶς ἀρετές;

– Ἒμ βέβαια. Ὁ ταπεινὸς ἔχει ὅλα τὰ πνευματικὰ ἀρώματα: ἁπλότητα, πραότητα, ἀγάπη χωρὶς ὅρια, καλωσύνη, ἀνεξικακία, θυσία, ὑπακοὴ κ.λπ. Ἐπειδὴ ἔχει τὴν πνευματικὴ φτώχεια, ἔχει καὶ ὅλον τὸν πνευματικὸ πλοῦτο. Εἶναι ἐπίσης καὶ εὐλαβὴς καὶ σιωπηλός, γι' αὐτὸ συγγενεύει καὶ μὲ τὴν Κεχαριτωμένη Θεοτόκο Μαρία, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη ταπείνωση. Ἐνῶ εἶχε μέσα της ὁλόκληρο τὸν Θεὸ σαρκωμένο, δὲν μίλησε καθόλου, μέχρι ποὺ μίλησε ὁ Χριστὸς στὰ τριάντα Του χρόνια. Στὸν ἀσπασμὸ τοῦ Ἀγγέλου εἶπε: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου». Δὲν εἶπε: «Ἐγὼ θὰ γίνω μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ».

Ἡ Παναγία, γιὰ τὴν ταπείνωσή της, κατέχει τὰ δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος. «Χαίροις μετὰ Θεὸν ἡ Θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα», λέει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης. Νὰ εἶναι δούλη, νὰ εἶναι καὶ Νύμφη τοῦ Θεοῦ! Νὰ εἶναι παρθένος, νὰ εἶναι καὶ μητέρα! Νὰ εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ, νὰ εἶναι καὶ Μητέρα τοῦ Πλάστου! Αὐτὰ εἶναι τὰ μεγάλα μυστήρια, τὰ παράξενα, ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται, ἀλλὰ μόνο βιώνονται!

… Εἶναι φοβερό, ἂν τὸ σκεφθῆς! Μικρὸ κοριτσάκι ἦταν καὶ εἶπε τὸ «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ». Μέσα σὲ λίγες λέξεις τόσα νοήματα! Πολὺ θὰ βοηθηθῆς, ἐὰν ἐμβαθύνης στὰ λόγια αὐτά. Εἶναι λίγα καὶ δυνατά. Ἂν τὰ μελετᾶς, θὰ ἀγαπήσης τὴν ταπείνωση· κι ἂν ταπεινωθῆς, θὰ δῆς τὸν Θεὸ νὰ ἔρχεται μέσα σου καὶ νὰ κάνη τὴν καρδιά σου Φάτνη τῆς Βηθλεέμ.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 165-167)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.