ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα κτώβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες:

 

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

Tετάρτη 2 κτωβρίου : Το γ. Ἱερομάρτυρος Κυπριανο κα τς γ. ουστίνης τῆς παρθένου / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευὴ 4 κτωβρίου : Το Ὁσίου ωάννου το Λαμπαδιστο

Σάββατο 5 κτωβρίου : Το γ. ερομάρτυροςρμογένους κα τς γ. Μάρτυρος Χαριτίνης

Κυριακ 6 κτωβρίου : Γ’ Λουκ / Πάντων τν ν τ νήσ Κύπρ διαλαμψάντων γίων / Το γ. ποστόλου Θωμ κα το σίου Κενδέου / Τν γ. Μεγαλομαρτύρων Σεργίου κα Βάκχου (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 9 κτωβρίου : Το γ. ποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου / Τν σίων νδρονίκου κα θανασίας τς συμβίας ατο

Σάββατο 12 κτωβρίου : Το Ὁσίου πικτήτου το Κυπρίου

Κυριακ 13 κτωβρίου : Δ’ Λουκ / Τν γ. Πατέρων τς ν Νικαί Ζ’ Οκουμενικς Συνόδου / Τς γ. Νεομάρτυρος Χρυσς

Δευτέρα 14 κτωβρίου : Το γ. ερομάρτυρος Θεράποντος κα τς γ. Παρασκευς τς Νέας

Τν Τρίτη 15 Ὀκτωβρίου στὶς 6:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία. Θὰ ἀκολουθήσει Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας πνευματικῆς χρονιᾶς καὶ ἡ πρώτη γιὰ φέτος ὁμιλία μὲ θέμα τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου.

Παρασκευὴ 18 κτωβρίου : Το γ. ποστόλου κα Εαγγελιστο Λουκ

Κυριακ 20 κτωβρίου : Στ’ Λουκᾶ / Το γ. Μεγαλομάρτυροςρτεμίου, το σίου Γερασίμου το ν Κεφαλληνί κα τς γ. Ματρώνης τς Χιοπολίτιδος

Δευτέρα 21 κτωβρίου : Τν σίων Χριστοδούλου το ν Πάτμῳ, Ἱλαρίωνος το Μεγάλου,  κα Βαρνάβα κα λαρίωνος τν ν Περιστερών τς Μόρφου κα το γ. ερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου γκύρας

Τν Τρίτη 22 Ὀκτωβρίου λόγῳ τῆς Ἀγρυπνίας τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου δὲν θὰ γίνει Παράκληση καὶ ὁμιλία.

Τρίτη 22 κτωβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία το γ. ποστόλου ακώβου το δελφοθέου / Θ τελεστε ρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία το γ. ακώβου το δελφοθέου

Σάββατο 26 κτωβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου το Μυροβλύτου

Κυριακ 27 κτωβρίου : Ζ’ Λουκ/ Τοῦ Ἁγ. Μάρτυρος Νέστορος / Τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας (ἐκ μεταθέσεως)

Τν Τρίτη 29 Ὀκτωβρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἀπ. Ἀνδρέα καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

 

- σπερινς ρχίζει στς 5:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ο μιλίες τς Τρίτης θ᾿ ρχίσουν τν Τρίτη 15 κτωβρίου μετὰ τὴν Παράκληση στὴν Παναγία μὲ τν τέλεση τς κολουθίας το γιασμο. Κάθε Τρίτη, ταν δν τελεται σπερινός, θ τελεται στς 6:00 μ.μ. (μετ τν λλαγ τς ρας στς 5:00 μ.μ.) Παράκληση στν περαγία Θεοτόκο, στν π. νδρέα, στν γ. Νικόλαο τν Πλανᾶ καὶ στὸν Ὅσιο Ἰάκωβο τὸν ἐν Εὐβοίᾳ ναλλξ κα θ κολουθε μιλία. ταν τελεται σπερινός, μιλία θ γίνεται μέσως μετ τν σπεριν χωρς Παράκληση. Κατ τν φετιν χρονιὰ τὸ θέμα τῶν ὁμιλιῶν θὰ εἶναι ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου.

- Τὴ δεύτερη βδομάδα το κτωβρίου θ᾿ ρχίσουν ο Κατηχητικς Συνάξεις τς νορίας μας γι τ παιδι Δημοτικο, Γυμνασίου κα Λυκείου. Ο Κατηχητικς Συνάξεις θ γίνονται ς ξς:

Γι παιδι Δημοτικο: Σάββατο 11:00 π.μ. – 12:00 μ. στν αθουσα κατηχητικν το . Ναο. Κατηχητές: Κυριάκος Φιλίππου, Εἰρήνη Χαρῆ, Εἰρήνη Δημητρίου καὶ Δέσποινα Καραπατάκη. ναρξη: Σάββατο 12 κτωβρίου.

Γι παιδιὰ Γυμνασίου - Λυκείου: Σάββατο 12:00 μ. – 1:00 μ.μ. στν αθουσα κατηχητικν το . Ναο. Κατηχητὲς: π. Μιχαὴλ Βοσκὸς καὶ π. Ἀθανάσιος Μάργαρης. ναρξη: Σάββατο 12 κτωβρίου.

 

 

– Γέροντα, ἂν κάποιος εἶναι ὑπερήφανος καὶ βάλη ἕναν ταπεινὸ λογισμό, θὰ τὸν βοηθήση ὁ Θεός;

– Ἔμ, ἂν βάλη ἕναν ταπεινὸ λογισμό, τότε δὲν θὰ εἶναι ὑπερήφανος· θὰ εἶναι ταπεινὸς καὶ θὰ τὸν βοηθήση ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός· πάει μιὰ ἀπὸ ᾿δῶ-μιὰ ἀπὸ ᾿κεῖ, ἀνάλογα μὲ τὸ τί λογισμὸ ἔχει. Ὁ ὑπερήφανος, ἂν βάλη ἕναν ταπεινὸ λογισμό, βοηθιέται. Καὶ ὁ ταπεινός, ἂν φέρη ἕναν ὑπερήφανο λογισμό, παύει νὰ εἶναι ταπεινός. Εἶναι κανεὶς σὲ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση; Ἂν ὑπερηφανευθῆ, τὸν ἐγκαταλείπει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ φθάνει σὲ ἄσχημη κατάσταση. Εἶναι σὲ ἄσχημη κατάσταση, γιατὶ ἔκανε λ.χ. κάποιο σφάλμα; Ἂν συναισθανθῆ τὸ σφάλμα του καὶ μετανοήση εἰλικρινά, ἔρχεται ἡ ταπείνωση καὶ φθάνει σὲ καλὴ κατάσταση, γιατὶ ἡ ταπείνωση φέρνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, γιὰ νὰ γίνη ἡ ταπείνωση μόνιμη κατάσταση στὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ παραμείνη μέσα του ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται δουλειὰ πνευματική.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 167-170)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.