ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Νοέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες: 

 

Κυριακ 1η Νοεμβρίου : E’ Λουκᾶ / Τν γ. ναργύρων Κοσμ κα Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας, το σίου Δαυδ το ν Εβοίᾳ καὶ τῆς Ἁγ. Ἑλένης τῆς ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου / Τν γ. Μαρτύρων κινδύνου κα τν σν ατῷ (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 3 Νοεμβρίου : νακομιδ τν Τιμίων Λειψάνων το γ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου το Τροπαιοφόρου / Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία θ τελεστε  κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τν Τρίτη 3 Νοεμβρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἀπ. Ἀνδρέα καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Παρασκευ 6 Νοεμβρίου : Το γ. Δημητριανο πισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) / Τοῦ Ὁσίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 8 Νοεμβρίου : Ζ’ Λουκ /  Σύναξις τν ρχιστρατήγων Μιχαλ κα Γαβριλ κα πασν τν πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου : Το γ. Νεκταρίου Πενταπόλεως το θαυματουργο

Τρίτη 10 Νοεμβρίου : Η’ Λουκ / Το σίου ρσενίου το Καππαδόκου

Tὴν Τρίτη 10 Νοεμβρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου :  Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μην, τν γίων Μαρτύρων Βίκτωρος κα Βικεντίου κα τοῦ σίου Θεοδώρου το Στουδίτου

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου : Το γ. ωάννου το λεήμονος Πατριάρχου λεξανδρείας

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στὶς 8:00 μ.μ. Ἀγρυπνία το γ. ωάννου ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου / Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Σάββατο 14 Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου Φιλίππου

Κυριακ 15 Νοεμβρίου : Η᾿ Λουκ / Τν γ. μολογητν Γουρίου, βίβου κα Σαμων

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου κα Εαγγελιστο Ματθαίου

Τρίτη 17 Νοεμβρίου : Το γ. Γρηγορίου πισκόπου Νεοκαισαρείας κα το γ. Γενναδίου ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Tὴν Τρίτη 17 Νοεμβρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ὁμιλία.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου :  Τν γ. Μαρτύρων Πλάτωνος κα Ρωμανο

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου :  Το γ. Προφήτου βδιο κα το γ. Μάρτυρος Βαρλαμ

Παρασκευὴ 20 Νοεμβρίου : Προεόρτια τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου / Τοῦ σίου Γρηγορίου τοΔεκαπολίτου κα τοῦ Ἁγ. Πρόκλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Σάββατο 21 Νοεμβρίου Τ Εσόδια τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακὴ 22 Νοεμβρίου : Θ’ Λουκᾶ / Τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου : Το γ. μφιλοχίου πισκόπου κονίου

Τρίτη 24 Νοεμβρίου : Το γ. Κλήμεντος πισκόπου Ρώμης

Tὴν Τρίτη 24 Νοεμβρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης θὰ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου : πόδοσις τς ορτς τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. Μεγαλομάρτυρος Ακατερίνης τς Πανσόφου κα το γ. Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου : Το σίου Στυλιανο το Παφλαγόνος κα τν σίων λυπίου το Κιονίτου κα Νίκωνος το“Μετανοετε”

Παρασκευὴ 27 Νοεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος ακώβου το Πέρσου

Παρασκευὴ 27 Νοεμβρίου στὶς 8:00 μ.μ. γρυπνία τοῦ γίου ερομάρτυρος Φιλουμένου το Κυπρίου καὶ τοῦ Ἁγ. Μάρτυρος Φαίδρου (ἐκ μεταθέσεως) / Το γ. Στεφάνου το μολογητο κα το γ. Ερηνάρχου κα τν σν ατῷ

Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου : ΙΓ’ Λουκᾶ / Τοῦ Ἁγ. Μάρτυρος Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Δευτέρα 30  Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου νδρέου το Πρωτοκλήτου

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα  ρθρος στς 6:30 π.μ.  

- Ἀπ τὴν Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου ρχίζει  τεσσαρακονθήμερη Νηστεία τν Χριστουγέννων κα ταυτοχρόνως κα τὸ Σαρανταλείτουργο. Θ τελεται δηλαδ καθημερινς μέχρι τ Χριστούγεννα  Θεία Λειτουργία. Στ Σαρανταλείτουργο μνημονεύονται καθημερινς στν Προσκομιδ γι σαράντα μέρες τ νόματα τν κεκοιμημένων.

- Γι τν Πανήγυρη το Ναο μας θ κδοθε σχετικ νακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.