ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ανουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες:

 

Παρασκευ 1η ανουαρίου  κατ σάρκα Περιτομ το Κυρίου / Το Μεγάλου Βασιλείου ρχιεπισκόπου Καισαρείας

Θὰ τελεστεῖ  Θεία Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει Δοξολογία πὶ τ πρώτ το τους. 

Κυριακὴ 3 ανουαρίου Πρὸ τῶν Φώτων / Προεόρτια τῶν Φώτων / Το γ. Μεγαλομάρτυρος φραμ / Τῶν Ὁσίων Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ  (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 5 ανουαρίου : Παραμον τν Ἁγίων Θεοφανείων / Τῶν γ. Θεοπέμπτου καὶ Θεων κα τς σίας Συγκλητικς 

Μετ τν κολουθία το ρθρου, πο θ᾿ ρχίσει στς 6:00 π.μ., θ γίνει  κολουθία τν Μεγάλων ρν τῶν Θεοφανείων (περ. 7:00 – 8:30 π.μ.) κα θ τελεστε  Μέγας σπερινς τν Θεοφανείων μετ τς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου (περ. 8:30 – 10:30 π.μ.). Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει  Μέγας γιασμς τς Παραμονς τν Θεοφανείων.

Τ πόγευμα στς 5:00 μ.μ. θ διαβαστεῖ  κολουθία το Μικρο ποδείπνου, θ ψαλον  Λιτ κα τπόστιχα το σπερινο τν Θεοφανείων κα θ γίνει  ρτοκλασία. σοι θ φέρουν ρτους γι τν ρτοκλασία τς ορτς τν Θεοφανείων παρακαλονται ν τος φέρουν τ πόγευμα τς Παραμονς στς 5:00 μ.μ.

Τετάρτη 6 ανουαρίου Τ για Θεοφάνεια / Στ τέλος τς Θείας Λειτουργίας θ γίνει  Μέγας γιασμς τν Θεοφανείων

 σπερινς τς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου θ τελεστε στς 5:00 μ.μ. ντ στς 4:30 μ.μ.

Πέμπτη 7 ανουαρίου :  Σύναξις το Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κυριακὴ 10 ανουαρίου : Μετ τ Φτα / Τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης

Δευτέρα 11 ανουαρίου : Το γ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου

Tὴν Τρίτη 12 ανουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Πέμπτη 14 ανουαρίου : Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων / Τν ν Σιν κα Ραϊθῷ ναιρεθέντων γίων ββάδων / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τῶν Ἁγίων Ἀββάδων

Κυριακ 17 ανουαρίου : ΙΒ’ Λουκ / Το γ. ντωνίου το Μεγάλου

Δευτέρα 18 ανουαρίου : Τν γ. θανασίου τοῦ Μεγάλου κα Κυρίλλου Πατριαρχν λεξανδρείας 

Τὴν Τρίτη 19 Ἰανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Εὐθυμίου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 20 ανουαρίου : Το γ. Εθυμίου το Μεγάλου

Τετάρτη 20 ανουαρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία τς Παναγίας τς Παραμυθίας, το γ. Μαξίμου το Γραικοῦ, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ κα τς γ. γνς / Κατ τ διάρκεια τς γρυπνίας θ κτίθεται πρς προσκύνηση τεμάχιο το Τιμίου Λειψάνου το γ. Μαξίμου το Γραικο.

Κυριακ 24 ανουαρίου : IΔ’ Λουκᾶ / Το γ. Νεοφύτου το γκλείστου καὶ τς σίας Ξένης

Δευτέρα 25 ανουαρίου : Το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου ρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Τρίτη 26 ανουαρίου : Το σίου Ξενοφντος κα τς συνοδείας ατο

Tὴν Τρίτη 26 ανουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς νακομιδῆς τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 27 ανουαρίου : νακομιδ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου / Τοῦ Ἁγ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 30 ανουαρίου Τν γ. Τριν εραρχν Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου

Κυριακ 31 ανουαρίου : IE’ Λουκᾶ / Tῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου καὶ τῆς Ἁγ. Εὐδοξίας

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα  ρθρος στς 6:30 π.μ.  

- Μέχρι τὴ Δευτέρα 4 ανουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα. Ἡ Τρίτη 5 ανουαρίου, Παραμον τν Θεοφανείων, εναι μέρα αστηρς νηστείας. Τὴν Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου, ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.