ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com

facebook: Απόστολος Ανδρέας Χαράκη)

 

Κατ τν μήνα Φεβρουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου : Προεόρτια τς παπαντς το Κυρίου / Το γ. Μάρτυρος Τρύφωνος / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Εὐδοξίας (ἐκ μεταθέσεως) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου : Τς παπαντς το Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Κυριακ 4 Φεβρουαρίου : ΙΕ’ Ματθαίου / Τοῦ Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ τς γ. Μάρτυρος γάθης (ἐκ μεταθέσεως) / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου : Το γ. Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως το Μεγάλου

Τὴν Τρίτη 6 Φεβρουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγ. Παρθενίου Λαμψάκου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου : Το γ. Παρθενίου πισκόπου Λαμψάκου

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου το Στρατηλάτου

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου : Το γ. ερομάρτυρος Χαραλάμπους

Κυριακ 11 Φεβρουαρίου : ΙΣτ’ Ματθαίου / Το γ. ερομάρτυρος Βλασίου κα τς γ. Θεοδώρας τς Βασιλίσσης / Τοῦ  Ἁγ. Νεομάρτυρος Χρήστου τοῦ Κηπουροῦ (ἐκ μεταθέσεως)

Τὴν Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου : Το γ. νθίμου το ν Χίῳ

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου το Τήρωνος καὶ τοῦ Ἁγ. Αὐξιβίου Ἐπισκόπου Σόλων

Κυριακ 18 Φεβρουαρίου : ΙΖ’ Ματθαίου

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου : Τς γ. Φιλοθέης τς θηναίας

Τὴν Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Παρασκευὴ 23 Φεβρουαρίου : Το γ. ερομάρτυρος Πολυκάρπου πισκόπου Σμύρνης

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου : Α’ κα Β’ Ερεσις τς Τιμίας Κεφαλῆς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Κυριακ 25 Φεβρουαρίου : IΣτ’ Λουκᾶ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου)

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου : Τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου / Τῆς Ἁγ. Μαριάννης (ἐκ μεταθέσεως)

Τὴν Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἀπ. Ἀνδρέα καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Παρασκευ 1η Μαρτίου : Τῆς Ἁγ. Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευ 1η Μαρτίου στς 8:00 μ.μ. : Πανηγυρικ γρυπνία το γ. Νικολάου το Πλαν στ Παρεκκλήσιο το γ. Νικολάου το Πλαν, τς ποίας θ προστε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, καθὼς καὶ τεμάχιο ἀπὸ ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου.

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:20 π.μ.

- Τν Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου κα τν Παρασκευ 1η Μαρτίου χουμε κατάλυση ες πάντα, πειδ εναι πρώτη βδομάδα το Τριωδίου.

 

Ἡ καρδιὰ δὲν γερνάει ποτὲ

 

– Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Παμβὼ λέει: «Εἰ ἔχεις καρδίαν, δύνασαι σωθῆναι». Τί ἐννοεῖ μὲ τὸ «εἰ ἔχεις καρδίαν»;

– Πολλὰ μπορεῖ νὰ ἐννοῆ. Πρῶτον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἀγαπᾶς τὸν Θεό. Δεύτερον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἔχης εὐαισθησία καὶ δὲν εἶσαι ἀναίσθητος. Τρίτον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἔχης καλωσύνη. Τέταρτον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἔχης ἀνεκτικότητα. Πέμπτον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἔχης παλληκαριά. Ὅταν λέμε «καρδιά», δὲν ἐννοοῦμε ἕνα κομμάτι σάρκα, ἀλλὰ τὴν διάθεση γιὰ θυσία, τὴν ἀρχοντικὴ ἀγάπη.

Μεγάλο πράγμα ἡ δύναμη τῆς καρδιᾶς! Ἡ καρδιὰ εἶναι σὰν μιὰ μπαταρία ποὺ συνέχεια φορτίζεται. Οὔτε κουράζεται οὔτε γερνάει· ἡ δύναμή της δὲν ἐξαντλεῖται ποτέ. Ἀλλὰ πρέπει νὰ δουλεύουμε τὴν καρδιά. Γιατὶ κι ἐγὼ ἔχω καρδιὰ κι ἐσὺ ἔχεις καρδιά, ἀλλὰ τί τὸ θέλεις, ἂν δὲν τὴν δουλεύουμε; Ἂν δὲν δουλεύη κανεὶς τὴν καρδιά, μπορεῖ νὰ εἶναι γίγαντας καὶ νὰ μὴν ἔχη κουράγιο νὰ κάνη τίποτε. Καὶ ἄλλος μπορεῖ νὰ εἶναι τόσος δά, ἀλλά, ἐπειδὴ ὅ,τι κάνει τὸ κάνει μὲ τὴν καρδιά του, δὲν κουράζεται καθόλου.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 217)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.