ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com

facebook: Απόστολος Ανδρέας Χαράκη)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Δευτέρα 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τρίτη 2 ουλίου : Κατάθεσις τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις

Παρασκευὴ 5 ουλίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων (ἐκ μεταθέσεως) καὶ τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου τῶν ἐν Γορτύνῃ Κρήτης (ἐκ μεταθέσεως) / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου

Κυριακ 7 ουλίου : Β’ Ματθαίου / Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος / Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου / Τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ

Παρασκευὴ 12 ουλίου : Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Σάββατο 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων

Κυριακ 14 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Τετάρτη 17 ουλίου : Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Κυριακ 21 ουλίου : Δ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 24 Ἰουλίου : Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Πέμπτη 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου

Παρασκευὴ 26 ουλίου : Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Σάββατο 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Κυριακ 28 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Ἡ συνεργασία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς

 

– Γέροντα, μερικὲς φορὲς μὲ τὸν νοῦ μου καταλαβαίνω ὅτι πρέπει νὰ ἀγαπήσω τὸν ἄλλον, ἀλλὰ δὲν νιώθω μέσα μου ἀγάπη.

– Σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸν νοῦ θὰ πάη καὶ στὴν καρδιὰ καὶ θὰ νιώσης τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ ἀγαπήσης τὸν ἄλλον, χρειάζεται νὰ δουλέψη καὶ ἡ καρδιά· δὲν ἀρκεῖ ὁ νοῦς. Μὲ τὸν νοῦ φθάνεις στὸ σημεῖο νὰ πῆς: «Τώρα πρέπει αὐτὸν νὰ τὸν ἀνεχθῶ» ἢ «πρέπει νὰ προσέξω νὰ μὴν τοῦ πῶ αὐτό, νὰ μὴν τοῦ κάνω ἐκεῖνο» κ.λπ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸν ἄλλον δὲν τὸν ἀγαπᾶς. Τὸν βλέπεις σὰν ξένο· δὲν τὸν βλέπεις σὰν ἀδελφό, γιὰ νὰ τὸν πονέσης καὶ νὰ σκιρτήση ἡ καρδιά.

– Ὅταν, Γέροντα, ὑπάρχη ἀπόσταση μεταξὺ νοῦ καὶ καρδιᾶς, μπορεῖ μὲ μιὰ λογικὴ τοποθέτηση ποὺ θὰ κάνω νὰ ἀκολουθήση ἡ καρδιὰ τὸν νοῦ;

– Πόσο ἀπέχει ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὸν νοῦ; Γιατί νὰ ὑπάρχη ἀπόσταση;

– Γιατί, ἐνῶ μὲ τὸν νοῦ τοποθετοῦμαι σωστά, ἡ καρδιὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθήση, ἐπειδὴ εἶναι κυριευμένη ἀπὸ τὰ πάθη.

– Καλὴ εἶναι ἡ διάγνωση ποὺ κάνεις, ἀλλὰ δὲν φθάνει· χρειάζεται καὶ προσπάθεια γιὰ θεραπεία. Ὅλη τὴν πνευματικὴ δουλειὰ τὴν κάνει ὁ νοῦς μὲ τὴν καρδιά. Ὁ νοῦς εἶναι ὁ πομπὸς καὶ ἡ καρδιὰ ὁ δέκτης. Ὅπου γυρίση κανεὶς τὸν πομπό, σ᾿ αὐτὴν τὴν συχνότητα δουλεύει καὶ ὁ δέκτης. Ἂν ὁ νοῦς δουλεύη κοσμικά, στέλνει κοσμικὰ τηλεγραφήματα στὴν καρδιά· ἂν δουλεύη πνευματικά, συγκινεῖται καὶ πονάει ἡ καρδιὰ πνευματικά. Πῶς νὰ φᾶς λ.χ. πολύ, ὅταν σκεφθῆς ὅτι ἀλλοῦ οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα ἢ ὅτι οἱ Βεδουΐνοι τρῶνε τὴν κοπριὰ ἀπὸ τὶς καμῆλες;

– Πρόσεξα, Γέροντα, ὅτι ἐγὼ δὲν ἀγαπῶ μὲ τὴν καρδιά, ἀλλὰ μὲ τὸ μυαλό. Πῶς θὰ δουλέψη ἡ καρδιά;

– Δὲν ξέρεις; Τώρα οἱ γιατροί, γιὰ νὰ δουλέψη ἡ καρδιά, τρυποῦν τὸ στῆθος καὶ βάζουν μέσα ...μπαταρία. Κι ἐμεῖς πρέπει νὰ δουλεύουμε τὸ μυαλό μας, γιὰ νὰ τρυπήση τὴν καρδιά, νὰ πάρη μπρὸς καὶ νὰ ἀρχίση νὰ δουλεύη.

 

(π τ βιβλίοΓέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριονΕαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 218-219)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.