π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Οκ. Παρασκευς γάθωνος

 

α). Γενικ περ το γίου βαπτίσματος.

 

«μν μν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθ νωθεν…ξ δατος κα Πνεύματος, ο δύναται εσελθεν ες τν βασιλείαν το Θεο» (ω. 3, 3.5) ταν πάντηση το Κυρίου πρς τς πνευματικς ναζητήσεις το κρυφο του μαθητο Νικοδήμου, ν νας π τος τελευταίους λόγους του πρς τος μαθητές του λίγο πρν τν νάληψή του ταν «πορευθέντες ες τν κόσμον παντα κηρύξατε τ εαγγέλιον πάσ τ κτίσει∙ πιστεύσας κα βαπτισθες σωθήσεται, δ πιστήσας κατακριθήσεται» (Μρκ. 16, 15-16). π δ το κηρύγματος το ωάννου το βαπτιστο μαθαίνουμε «τι σχυρότερος ατο κα πίσω του ρχόμενος (Χριστός), βαπτίσει μς ν Πνεύματι γί κα πυρί» (Μτθ. 3, 11). Ατ τ γιο Πνεμα μετέδωσε πόστολος Παλος στος φεσίους μαθητς ταν διαπίστωσε τι δν εχαν κούσει περ ατο, βαπτισθέντες μόνον στ τς μετανοίας βάπτισμα το ωάννου. «κούσαντες δ βαπτίσθησαν ες τ νομα το Κυρίου ησο. Κα πιθέντος ατος το Παύλου τς χερας λθε τ Πνεμα τ γιον π’ ατούς, λάλουν τε γλώσσαις κα προεφήτευον» (Πρξ. 19, 5-6). Τέλος, «ενοχος» τς «Κανδάκης», φο πίστεψε πρτα στν λόγον το ποστόλου Φιλίππου, τι π το προφήτου σαΐου κηρυττόμενος «μωμος μνς» εναι ησος Χριστός, ζήτησε ν βαπτισθε«δο δωρ∙ τί κωλύει με βαπτισθναι; …κα κατέβησαν μφότεροι ες τ δωρ…κα βάπτισεν ατν» (Πρξ. 8, 36.38).

κ τούτων, λλ κα κ πολλν λλων χωρίων τς Καινς Διαθήκης, ντλομε φ’ νς πολύτιμες στορικς μαρτυρίες περ το μυστηρίου το βαπτίσματος, μς παρέχεται φ’ τέρου δυνατότητα ν μβαθύνουμε θεολογικ σ’ ατ κα ν δομε τς σωστικς γι τν νθρωπο διαστάσεις του.

Τ βάπτισμά μας, κα πάλιν κατ τν λόγον το Κυρίου, «βαπτίζοντες ατος ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος» (Μτθ. 28, 19), τελεται ντς καθαγιασμένου π τς χάριτος το γίου Πνεύματος δατος. Τ νερό, γνωστ γι τς καθαρτικές του διότητες, δεχόμενο τν χάρη το γίου Πνεύματος, χι μόνον ναγενν νωθεν τν νθρωπο, λλ κα τν καθαρίζει π πάσης μαρτίας. Τ καθαγιασμένα δατα τς κολυμβήθρας μετατρέπονται σ γρ τάφο που πεθαίνει παλαις νθρωπος κα γεννται νέος, ν Χριστ νακαινισμένος. Τ βάπτισμά μας εναι τ ρμα τ ποον μς δηγε στν βασιλεία το Θεο. Προϋπόθεση γι’ ατ τν σωστικ πορεία το νθρώπου εναι ξ λης τς καρδίας πίστη του ες τν Κύριον ησον.

Προέκταση κα λοκλήρωση το βαπτίσματος εναι μετάδοση τς χάριτος κα τν δωρεν το γίου Πνεύματος, ποία στν ποστολικ ποχ γινόταν κατορθωτ δι τς πιθέσεως τν χειρν τν ποστόλων (πρβλ. «Κα πιθέντος ατος το Παύλου τς χερας λθε τ Πνεμα τ γιον π’ ατούς»). ν συνεχεί πράξη ατ ντικαταστάθηκε π τν χρίση το νεοφωτίστου δι’ γίου μύρου (πρβλ. «Σφραγς δωρες Πνεύματος γίου»). Τ βάπτισμα γκεντρίζει τν νθρωπο στν καλλιέλαιο, πο δν εναι λλη π τν Χριστό, κα τν εσάγει στ σμα το Χριστο, τν κκλησία. βαπτιζόμενος νδύεται τν Χριστόν, κατ τ το ποστόλου Παύλου «σοι γρ ες Χριστν βαπτίσθητε, Χριστν νεδύσασθε» (Γαλ. 3, 27), κα καθίσταται τέκνον φωτς κα κληρονόμος τς βασιλείας. ποκορύφωση κα παλήθευση το μυστηρίου το βαπτίσματος εναι μετοχ το φωτισθέντος στ σμα κα στ αμα το Κυρίου, μέθεξή του στν εχαριστιακ θυσία, κυριακοποίηση κα χριστοποίησή του.

τριπλ κατάδυση κα νάδυση το βαπτιζομένου στ νερ τς κολυμβήθρας εναι μετοχ στν τριήμερη ταφ κα νάσταση το Κυρίου. «σοι βαπτίσθημεν ες Χριστν ησον, ες τν θάνατον ατο βαπτίσθημεν∙ συνετάφημεν ον ατ δι το βαπτίσματος ες τν θάνατον, να σπερ γέρθη Χριστς κ νεκρν δι τς δόξης το Πατρός, οτω κα μες ν καινότητι ζως περιπατήσωμεν. Ε γρ σύμφυτοι γεγόναμεν τ μοιώματι το θανάτου ατο, λλ κα τς ναστάσεως σόμεθα» (Ρωμ. 6, 3-5). Τ βάπτισμά μας εναι βάπτισμα στν θάνατον το Χριστο. Δι το βαπτίσματος βαπτιζόμενος πεθαίνει, συνθάπτεται κα συνανίσταται μαζ μ τν Χριστό. ξοδός του π τν κολυμβήθρα το παρέχει τν δυνατότητα γι τν ν καινότητι ζως βιωτή του.

Τς κολουθίας το βαπτίσματος προηγεται κολουθία τς κατήχησης, ποία τελεται στν νάρθηκα λλείψει τούτου στ πίσω μέρος το ναο. Τούτη ποτελεται π πιμέρους προβαπτισματικς πράξεις, ο ποες στ παλαι χρόνια τελοντο σ διαφορετικ χρόνο κα τόπο. Πρόκειται γι τν «εχν ες τ ποισαι κατηχούμενον», τος φορκισμούς, τν πόταξη το σαταν χθαμαλ τ φων (χαμηλόφωνα), τν σύνταξη μαζ μ τν Χριστό, τν μολογία πίστεως κα τν προσκύνηση τς γίας Τριάδος. νευ πολύσεως κα μετ τν εχ «Δέσποτα Κύριε Θες μν, προσκάλεσαι τν δολόν σου (δενα) πρς τ γιόν σου φώτισμα», ρχόμεθα τς κολουθίας δι το «Ελογημένη βασιλεία το Πατρός…». κολουθον τ ερηνικά, εχ καθαγιασμο το δατος, καθαγιασμς το λαίου, πάλειψη λοκλήρου το σώματος το πρς τ φώτισμα μ πορκιστν λαιον, βάπτιση δι τριπλς καταδύσεως κα ναδύσεως, τ «Μακάριοι ν φέθησαν α νομίαι…» κ τρίτου, εχ κα χρίση το νεοφωτίστου δι’ γίου μύρου, νδυσή του, πίδοση το σταυρο κα τς λαμπάδος, χορς πέριξ τς κολυμβήθρας ψαλλομένου το «σοι ες Χριστν βαπτίσθητε…», πόστολος, τ εαγγέλιον, κτενής, μετάδοση στν νεοφώτιστο το σώματος κα το αματος το Χριστο, ο εχς τς πολούσεως κα πόλουση, ο εχς τς τριχοκουρίας κα τριχοκουρία, κα τέλος πόλυση.

κόμη κα π τν παροσά της μορφή, μία μορφ τν ποία πέβαλε οσιαστικ πικράτηση το νηπιοβαπτισμο, κολουθία το βαπτίσματος  διασώζει ρκετ στοιχεα τς θείας λειτουργίας, πενθυμίζουσα τν θέση πο εχε παλαιότερα στν θεία λατρεία. Τούτη ταν συνδεδεμένη μ τν λειτουργία κα τελετο σ καθορισμένες π τς κκλησίας βαπτιστήριες μέρες. Ατς ταν ο παννυχίδες το Πάσχα, τν Χριστουγέννων κα τν Θεοφανείων, μέρα τς Πεντηκοστς, τ Σάββατον το γίου Λαζάρου (Τυπικν τς γίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως). Τ βάπτισμα δηλ. σ παλαιότερες ποχς ταν πόθεση λοκλήρου τς κκλησιαστικς κοινότητος. Ο νεοφώτιστοι δι το βαπτίσματος ντάσσονταν στ σμα τς κκλησίας κα ο πιστο τος ποδέχονταν στν κκλησιαστική τους σύναξη, στν θεία λειτουργία δηλαδή, στν εχαριστία τς ποίας κοινωνοσαν πρτοι.

πικράτηση το νηπιοβαπτισμο ναπόφευκτα πέφερε∙ α) τν κτς τς θείας λειτουργίας τέλεση το βαπτίσματος, δομήθηκε μάλιστα κα εδικ πρς τοτο κολουθία, κα β) τν πομάκρυνσή του π τν κκλησιαστικ κοινότητα, φο χρόνος πο πιλέγεται γι τν τέλεσή του δν εναι χρόνος τς συνάξεως τν πιστν π τ ατό. Κατέληξε δ ν εναι οκογενειακ διωτικ πόθεση, ποία φορ στος λίγους, στος συγγενες κα φίλους.

Κα π τν παροσα μορφ κα καταστάσεις τ βάπτισμα δν πέβαλε τν μυστηριακό του χαρακτήρα κα τν ναγεννητικ κα νακαινιστική του διότητα, οτε πάλιν παψε ν εναι τ μυστήριον τς ες Χριστν μυήσεως τν νθρώπων μ λες τς σωστικς γι’ ατος συνέπειές του. π τν λλη πάλιν δν μς πιτρέπεται ν γνοήσουμε τι σ πολλ πίπεδα κκοσμίκευση τς ζως τν νθρώπων μείωσαν στν συνείδησή μας τν πνευματικ ξία κα βαρύτητα το βαπτίσματος.

Εθύνη τς κκλησίας εναι νουθέτηση τν πιστν δι τ πς δε προσέρχεσθαι στ μυστήρια κα στς ερς κολουθίες. Ατ θ συμβάλει τ μέγιστα στν εαισθητοποίηση τν νθρώπων κα στν πόκτηση μυστηριακς συνείδησης.

 

β). τερα συναφ πρς τ γιον βάπτισμα

κα γενικότερος προβληματισμός.

 

1. κολουθία τς πρώτης, τς γδόης κα τς τεσσαρακοστς μέρας π τς γεννήσεως παιδίου.

 

ρχομς στν κόσμο νς νέου νθρωπου, καρπς νς ελογημένου κα τίμιου γάμου, δν θ πρέπει ν κλαμβάνεται μόνον ς ελογία το Θεο πρς τος γονες, λλ κα ς συνδημιουργία το νθρώπου μετ το Θεο. γέννηση τέκνων καθιστ τν νθρωπον συνδημιουργ το Θεο κα συνεχιστ το ργου τς δημιουργίας.

κκλησία γκαλιάζει τν νθρωπον π τν πρώτη στιγμ τς γεννήσεώς του. Εδικ κκλησιαστικ κολουθία περιλαμβάνουσα εχς δι τ παιδίον, τν μητέρα, τν οκον κα τος ν ατ ναγινώσκεται π το ερέως τ α΄ μέρ γεννήσεως τέκνου ες τν οκον το τοκετο. Πρόκειται γι μίαν κολουθία μ πλούσιο εχητικ περιεχόμενο ποία δυστυχς, λόγ τς διαφοροποιήσεως τν συνθηκν διαβιώσεως τν νθρώπων, χει περιέλθει σ χρησία. Ο γυνακες δν γεννον στ σπίτια τους, ο δ ερες κ τν πραγμάτων δυνατον ν περιέρχονται τ νοσοκομεα κα τς μαιευτικς κλινικς προκειμένου ν τελέσουν τν περ ς λόγος κολουθία. Παρ’ λ’ ατ θ το δυνατν, κατ τν προσωπική μας ποψη, ναφερομένη στ βρέφος εχ τς κολουθίας ατς ν μεταφερθε κα ν ναγινώσκεται μ μίαν λαφρν παραλλαγή, στ σημεον κενο τ ποον φορ τν χρόνο γεννήσεως το παιδίου, στν κολουθία τς γδόης μέρας π τς γεννήσεως τέκνου.

προσευχητικ ατ διάθεση τς κκλησίας γι τν κάθε νέα παρξη συνεχίζεται τν γδοη μέρα π τς γεννήσεως, κατ τν ποία τελεται λλη κολουθία μ διαιτέραν εχν ες τ κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον νομα. Ασθηση προκαλε ες τν εχν ναφορά∙ Κα δός, Κύριε, νεξάρνητον[1] μεναι τ νομά σου τ γιον π’ ατόν, συναπτόμενον ν καιρ εθέτ τ γί σου κκλησία κα τελειούμενον δι τν φρικτν μυστηρίων το Χριστο σου, δι τς ποίας κφράζεται λη γωνία τς κκλησίας δι τν ν Χριστ τελείωση το νθρώπου.

ποκορύφωμα σ’ ατ τν κύκλο τν προβαπτισματικν τελετν ποτελε κολουθία τς τεσσαρακοστς μέρας π τς γεννήσεως παιδίου ποία περιλαμβάνει εχς ες τ κκλησιάσαι παιδίον, ετουν ρχν λαβεν το εσάγεσθαι ες τν κκλησίαν, παρισταμένου κτς τς μητέρας κα το παιδίου, κα το ναδόχου. Καίτοι νωτέρω διάταξη μιλε περ το παδίου, ν τούτοις λη κολουθία φορ κα στν μητέρα γι τν ποίαν εχεται τν καταξίωσή της, στε κατακρίτως ν μετάσχει τν γίων μυστηρίων, κα ν συνεχεί κα ες τ βρέφος, τ ποον π τοδε κα ες τ ξς προσάγεται κα φιερώνεται στν Θεό.

Ο δύο τοτες κολουθίες (8ης κα 40ς μέρας) λκουν μν τν καταγωγή τους π τς διατάξεις το βιβλίου το Λευιτικο τς Π.Δ., καθιερώρησαν δ ς λειτουργικ τάξη τς κκλησίας κατ μίμηση το ντιστοίχου παραδείγματος το Κυρίου κα μόνον. Δν διαιωνίζονται δηλ. π τς κκλησίας ουδαϊκς λειτουργικς συνήθειες, ς εναι π.χ. περιτομή, οτε πάλιν υοθετονται ουδαϊκς ντιλήψεις, πως περ τς λειτουργικς καθαρσίας τν γυναικν κατ τν περίοδο τς λοχείας, λλ προσδίδεται στς πράξεις τοτες καθαρ χριστολογικ κα κκλησιολογικ περιεχόμενο. διος Κύριος ξάλλου, ποκείμενος στν περιτομή, κατήργησε τούτη κα κατ’ πέκταση λα τ σκιώδη το Νόμου[2], δ γέννηση τέκνων π’ οδεν καθιστ τν γυναίκα κάθαρτη. λευσή της στν να δν ποσκοπε στν προσφορ κάποιας θυσίας κ μέρους της πρς καθαρισμόν της, λλ τν π τς κκλησίας ελογίαν κα προσευχν πρ ατς, τς τ θεϊκ θελήματι διασωθείσης κατ τν τοκετόν, πως, ξιωθεσα εσελθεν ν τ γί να, δοξάσ σν μν τ πανάγιον νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος.  

 

2. Ποιμαντικ προετοιμασία γι τ βάπτισμα.

 

Λέγοντας ποιμαντικ προετοιμασία γι τ βάπτισμα ννοομε τν εθύνη τν ποία πωμιζόμεθα ο κληρικο προκειμένου ν μυήσουμε, κα τ σμα τν πιστν γεννικότερα, λλ κα τος μεσα μπλεκομένους σ να βάπτισμα (γονες κα νάδοχο) εδικότερα, στ βαθύτερο περιεχόμενο το μυστηρίου το βαπτίσματος, κα χι μόνο.

Τοτο μπορε ν γίνεται εκαίρως καίρως μ προσωπικ πικοινωνία ερέως κα νδιαφερομένων μ τν διεξαγωγ κηρυγμάτων κα μιλιν μ τν κδοση εδικν ντύπων, τν ποίων τ περιεχόμενο θ καταπιάνεται, χι μόνο μ τς θεολογικς διαστάσεις το βαπτίσματος, λλ κα μ ναφορς κα πεξηγήσεις σ λες τς προβαπτισματικς τελετές, στ λικ τ ποα χρησιμοποιονται στ βάπτισμα, πως π.χ. νερό, λάδι, μύρο, σταυρό, λαμπάδα, μφώτια νδύματα, στν τριχοκουρία, τν πόλουση.

ντς τν πλαισίων τς λης προετοιμασίας τν γονέων κα τν ναδόχων γι να βάπτισμα εναι δυνατν ν τος ποδειχθε κα νάγκη γι πνευματικ προετοιμασία, ποία θ γίνει κατορθωτ μέσω ρισμένης νηστείας, προσευχς, ξομολόγησης, προσέλευσης στν θεία κοινωνία.

 

3. ντς τς θείας λειτουργίας τέλεση το βαπτίσματος.

 

πως ναφέραμε πάρα πάνω τ βάπτισμα σ παλαιότερες ποχές, ς στοιχεο τς κκλησιαστικς κοινότητος κα συνάξεως, τελετο ντς τς θείας λειτουργίας. πικράτηση το νηπιοβαπτισμο πέφερε γι ενόητους λόγους τν κτς τς θείας λειτουργίας τέλεση το βαπτίσματος, κα κατ’ πέκταση τν μετατροπ τς νέας στ ξς συνάξεως π νοριακ σ οκογενειακ πόθεση.

Δεδομένου τι πράξη τς κκλησίας χαρακτηρίζεται πάντοτε π σοφία, κα γι ν μν δικομε τν σύγχρονη λειτουργικ πράξη, θ πρέπει ν ναφέρουμε πώς, να μν κκλησία τελοσε τ βάπτισμά της ντς τς θείας λειτουργίας, πρχεν μως κα παραίτητη ποδομ κα τάξη. παραίτητο ρχιτεκτονικ στοιχεο νς παλαιοχριστιανικο ναο ταν τ βαπτιστήριο μ λα τ προσκτίσματά του προκείμενου, χωρς τν παρουσία λαο κα πρόσκοπτα ν τελεται τ βάπτισμα π το πισκόπου ερέως τινς συνεπικουρουμένου π λαχίστων διακόνων περ γυναικν, διακονισσν, δ χρόνος τς βάπτισης καλύπτετο στν κυρίως να δι τς ναγνώσεως μέχρι κα δεκαπέντε τν ριθμ γιογραφικν ναγνωσμάτων.

κ τούτων συμπεραίνεται τι παναφορ τς ρχαίας τάξης, στω κα σ ρισμένες περιπτώσεις, δν εναι εκολη πόθεση. Χρειαζόμεθα τν παραίτητη ποδομή, πως πίσης κα τν ρθ λειτουργικ διάταξη. Κα ς πρς τν δεύτερη φρόντισε μακαριστς καθηγητής μας ωάννης Φουντούλης[3], ς πρς μως τν πρώτη εθύνη πίπτει στος μους τν ερέων. πίσης κ τν ν οκ νευ σ μία τέτοια προσπάθεια εναι κα κατάλληλη διαπαιδαγώγηση το λαο το Θεο.

Τέλος ν ναφέρουμε πς χωρς προσκόμματα εναι δυνατόν, κα πιβάλλεται κατ τν προσωπική μας ποψη, ν τελονται ντς τς θείας λειτουργίας ο βαπτίσεις νηλίκων νθρώπων ο ποοι ζητον τν εσοδό τους στν ρθόδοξη κκλησία. Κα δ ν πομε πς χρείζουμε κα πάλιν τς παραίτητης ποδομς∙ νς κτιστο βαπτιστηρίου μ γκατάσταση ζεστο κα κρύου νερο κα μ ποχέτευση, ποία θ πολήγει σ χωνευτήριο, πως πίσης κα τν διαμόρφωση νς ποδυτηρίου. Κα λα τοτα ντς νς ναο νς παρεκκλησίου.

 

4. χρίση τν νεοφωτίστων δι’ γίου μύρου.

 

Τν ξοδο το νεοφωτίστου π τν κολυμβήθρα κολουθε, πως προαναφέραμε, νάγνωση τς εχς το γίου μύρου κα χρίση του δι’ ατο σ διάφορα μέρη το σώματος, δίως σ’ ατ δι τν ποίων κδηλώνονται ο ασθήσεις, το ερέως λέγοντος τό∙ σφραγς δωρες Πνεύματος γίου∙ μήν. Σφραγίζεται νεοφώτιστος δι τν δωρεν κα τν χαρισμάτων το γίου Πνεύματος. Γίνεται κτς π χριστοφόρος κα πνευματοφόρος, κοινωνς κα μέτοχος το Χριστο. Σφραγίζεται μ τν πανοπλία το Πνεύματος στε ν διαφυλάττει τν γιασμό του, ν στερεώνεται στν ρθόδοξη πίστη, ν προστατεύεται π τ πιτηδεύματα το πονηρο, ν διαφυλάττει κα διατηρε δι το σωτηρίου φόβου το Θεο ν γνεί κα δικαιοσύν τν ψυχή του, ν εαρεστε ν παντ λόγ νώπιον το Θεο κα ν καταστε ν τέλει κληρονόμος τς βασιλείας του.

Κατ τν γιο Συμεν Θεσσαλονίκης «τοτο ρα τ μύρον τελειο τ βάπτισμα κα τς Τριάδος ναος μς περγάζεται»[4], ν κατ τν Διονύσιο τν ρειοπαγίτη δι το γίου μύρου τελειοποιεται σ’ μς δωρε κα γιάζουσα χάρις «τς ερς θεογενεσίας»[5]. Τ γιον μύρο γιάζει λοτελ τν ρτι φωτισθέντα κα καθαρθέντα δι το θείου βαπτίσματος νθρωπον, τν ποκαθιστ στν ληθινή του φύση ς εκόνα το Θεο κα τν μεταποιε σ πνευματικν κα κεχαριτωμένον[6].

 

5. μετάδοση τς θείας κοινωνίας στν νεοφώτιστο.

 

ντς τς λειτουργίας τέλεση το βαπτίσματος συνεπαγόταν κα τήν, πρτα σ’ ατούς, μετάδοση τς θείας κοινωνίας. Ο νεοφώτιστοι μετ τν βάπτισή τους, τν χρίση τους δι’ γίου μύρου κα τν πλήρη νδυσή τους, λαμπαδηφόροι εσέρχονταν στν κυρίως ναό, που κατελάμβαναν τ μπροσθεν τν θυρν το θυσιαστηρίου τμμα. Κατ τν μετάληψη τν γιασθέντων δώρων πρτοι τούτοι π τ σμα τν πιστν κοινωνοσαν το σώματος κα το αματος το Κυρίου. ρα, βάπτισμα κα θεία κοινωνία ταν διάσπαστα συνδεδεμένα σ μία λειτουργικ νότητα. Μ τν μετάδοση στος νεοφωτίστους τς θείας κοινωνίας συμπληρωνόταν τ τρίπτυχο τν σωστικν κα γιαστικν γι τν νθρωπο μυστηρίων, το βαπτίσματος, το χρίσματος, κα τς θείας κονωνίας. Στν θεολογικ σκέψη τν πατέρων ταν διανόητο ναγεννηθες ν Χριστ δι το βαπτίσματος νθρωπος, ν συνεχεί κατακοσμηθες μ τν χάρη κα τν δωρε το γίου Πνεύματος δι το γίου μύρου ν μείνει μέτοχος το πάθους κα τς ναστάσεως το σωτρος, τς εχαριστίας τς κκλησίας, το γιασμο, το παρεχομένου δι το τιμίου σώματος κα αματος το θεανθρώπου Χριστο. ς μ ξεχνομε πς γιος Νικόλαος Καβάσιλας στ ργο του Περ τς ν Χριστ ζως περιλαμβάνει κα ρμηνεύει ς σωστικά, τελειωτικ κα γιαστικ γι τν νθρωπο μυστήρια μόνον τ βάπτισμα, συμπεριλαμβανομένου κα το χρίσματος, κα τν θεία εχαριστία.

Τοτο δν παψε ν τελεται κόμη κα μετ τν πικράτηση το νηπιοβαπτισμο. Τ ρθ λειτουργικ σχμα τς νέας κολουθίας ποία δημιουργήθηκε προκειμένου ν καλύψει τν νάγκη τν νηπιοβαπτισμν κτς τς λειτουργίας προβλέπει μετ τ ναγνώσματα, κτεν, κα μετ τν κτεν μετάδοση τς θείας κοινωνίας κα πόλυση. τσι ποπληροται κολουθία το βαπτίσματος. Πρς τοτο δν εναι σχετη κα παίτηση γι διαφύλαξη γιασμένου ρτου τς θείας λειτουργίας ντς ρτοφορίου π τς γίας τραπέζης. ρτος τοτος, ποος ς γνωστν καθαγιάζεται τν Μεγάλη Πέμπτη, φο ποξηρανθε, κρατεται ντς καλ σφραγιζομένου κιτίου κα μεταδίδεται στος πιστος σάκις παρίσταται κτακτη νάγκη. Μία κ τν περιπτώσεων δι τς ποες προβλέπεται μετάδοση κ το μνο τς Μεγάλης Πέμπτης εναι κα τ βάπτισμα, νεξαρτήτως το χρόνου τελέσεώς του.

 

6. θεσμς το ναδόχου.

 

θεσμς το ναδόχου εναι ρχαιότατος. νάδοχοι σαν τ πρόσωπα κενα τ ποα δηγοσαν στν πίσκοπο ατος πο ξέφραζαν τν πιθυμία ν γίνουν χριστιανοί. κόμη τος γγυντο στν κκλησία γι τ θος, τν χαρακτήρα, τν πίστη κα τν ελικρίνεια τν προθέσεών τους ν νταχθον σ’ ατήν. Στν συνέχεια καθίσταντο ο νθεοι δηγο «τς ζωοποιο πρς λήθειαν πορείας τους»[7]. Μ τν πικράτηση το νηπιοβαπτισμο μολογον ατο ντ τν βρεφν πίστη στν κκλησία γενόμενοι «γγυητς ες Χριστν, στε τηρεν (ο νεοφώτιστοι) τ τς πίστεως κα χριστιανικς ζεν»[8], κα ναδέχονται ατ στν γκαλιά τους μέσως μετ τ βάπτισμα.

γιος ωάννης Χρυσόστομος νομάζει τος ναδόχους πνευματικος πατέρες γιατ «παραινον, συμβουλεύουν, διορθώνουν, πατρικν φιλοστοργίαν πιδεικνύουν»[9]. Στν σύγχρονη πραγματικότητα μως τ πράγματα εναι πολ διαφορετικά. Δυστυχς κα ρόλος το ναδόχου δν μεινε ξω π’ ατ πο νομάζεται κκοσμίκευση στ βάπτισμα. νάδοχος περιορίστηκε στ ξωτερικά, στ κοινωνικά, στ τυπικά. ποιμαντικ το βαπτίσματος πιστεύουμε πς πολλ χει ν πιτελέσει κα στν τομέα τοτο.

 

7. Πνευματικ συγγένεια.

 

Συναφς πρς τν παρουσία το ναδόχου στ βάπτισμα εναι κα πνευματικ συγγένεια ποία δημιουργεται μεταξύ του κα το ναδεκτο παγορεύουσα μάλιστα τν γάμο μεταξ διαφόρων προσώπων. δημιουργουμένη πνευματικ συγγένεια καταδεικνύει τόσο τν ξία το βαπτίσματος σο κα τν ξία κα σπουδαιότητα το ναδόχου. π τ βάσει το νέου Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς Κύπρου, ρθρο 84 §1η, κωλύεται γάμος «λόγ πνευματικς συγγένειας μεταξ τος νοδόχου, τς/το συζύγου του/της κα το ναδεκτο, τν γονέων του», δηλ. νάδοχος σύζυγός του δν μπορον ν τελέσουν γάμο μετ το ναδεκτο τους τν γονέων του.

 

8. Τ βάπτισμα τς νάγκης.

 

ς βάπτισμα νάγκης χαρακτηρίζεται κενο τ ποο τελεται κτάκτως, νεξαρτήτως τς λικίας το βαπτιζομένου, ἐὰν θάνατος ερίσκεται π θύραις, κα δν παρέχεται καμμία δυνατότητα δι κανονικ τέλεση το μυστηρίου. Συνήθως συμβαίνει π βρεφν. Τοτο δύναται ν τελέσει κα λαϊκός, νδρας γυναίκα. Γι ν θεωρεται γκυρο να βάπτισμα νάγκης θ πρέπει βαπτίζων ν εναι ρθόδοξος χριστιανός, ν πικαλεσθε τ νομα τς γίας Τριάδος, δηλ. ν κφωνήσει «βαπτίζεται δολος το Θεο (τάδε) ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος» κα ν κάνει χρήση νερο, στω κα λαχίστου. Τ εροβάπτισμα πως θεωρετο κα δικαιολογετο ς βάπτισμα νάγκης δν κατωχυροται στν παράδοση τς κκλησίας. Εναι δ μλλον προϊν τν νεωτέρων χρόνων.

Ἐὰν δεχθες τ βάπτισμα τς νάγκης κοιμηθε τ βάπτισμά του θεωρεται κανονικότατο κα φόδιο ζως αωνίου. Ἐὰν πιζήσει, τότε ν καιρ θ προσαχθε στν κκλησία κα θ τελεσθον π’ ατο σα δν γιναν τν συγκεκριμένη μέρα, προκειμένου ν τελειωθε τ μυστήριο κα π πλευρς τελετουργικς κα π πλευρς πνευματικς.

ς βάπτισμα νάγκης εναι δυνατν ν θεωρηθε κα κενο γι τ ποο καλεται σπευσμένως ερέας ν πιτελέσει στν ντατικ μονάδα νεογνν. Σ’ ατ τν περίπτωση ερέας θ μεταφέρει μαζί του πιτραχήλιο, να μικρ Εαγγέλιο, γιο μύρο, λάδι, θεία κοινωνία π τν μν τς Μεγάλης Πέμπτης, ψαλίδι, βαμβάκι κα ντιμίνσιο. Ἐὰν πάρχει νάδοχος, καλς. π δ κα πέρα τ τί θ τελέσει π τ π μέρους στοιχεα τς κολουθίας το βαπτίσματος θ ξαρτηθε π τν χρόνο πο χει στν διάθεσή του. Θ ζητήσει καθαρ μικρ τραπεζάκι π το ποίου θ τοποθετήσει καθαρ λεκάνη μ νερό, τ Εαγγέλιον π το διπλωμένου ντιμινσίου κα λα σα μετέφερε μαζί του. Ἐὰν πάρχει χρόνος θ τελέσει κανονικ τν κολουθία τς κατήχησης, ἐὰν χι, θ τν παραλήψει. φο νδυθε πιτραχήλιο θ βάλει Ελογημένη βασιλεία κα θ κφωνήσει τ ερηνικά, θ γιάσει τ δωρ, θ ναγνώσει τν εχ το πορκιστο λαίου, θ κχύσει λαιον στ νερό, θ λείψει τ βρέφος μ λάδι λέγοντας πάντοτε τ σχετικ λόγια, θ βαπτίσει τ βρέφος κφωνντας «βαπτίζεται δολος το Θεο (τάδε) ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος» χρησιμοποιντας γιασμένο δωρ δι τς χειρός του, θ ψάλλει τ Μακάριοι ν φέθησαν α νομίαι, θ ναγνώσει τν εχ το μύρου, θ χρίσει δι’ γίου μύρου τ βρέφος, θ τ κοινωνήσει τν χράντων μυστηρίων, θ κάνει πόλυση. Ἐὰν πάρχει χρόνος μπορε ν πιδώσει, σταυρό, ἐὰν ερίσκεται, μφια, ν ψάλλει τ σοι ες Χριστν βαπτίσθητε κα ν ναγνώσει τν πόστολο κα τ εαγγέλιο. Τέλος, φο ναγνώσει τς εχς τς πόλουσης κα τς τριχοκουρίας θ τελέσει κα τς δύο τοτες καταληκτικς πράξεις. Ἐὰν τ παιδ πιζήσει σα τυχν δν τελέσθησαν τν στιγμ ατ θ τελεσθον ν εθέτ χρόν π’ κκλησίας.

 

(Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου)

 [1] Ἀνεξάρνητος: ὁ μὴ ἐξαρνούμενος αὐτὸ τὸ ὁποῖο πιστεύει.

[2] Πρβλ. τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, 1η Ἰανουαρίου· «...καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη...».

[3] Τελετουργικὰ Θέματα,σειρὰ Λογικὴ Λατρεία 12, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2002, σσ. 207-208

[4] Περὶ τῆς ἱερᾶς τελετῆς τοῦ μύρου, PG 155, ΟΓ΄, 248Α.

[5] «Διὸ καὶ τῆς ἱερᾶς θεογενεσίας ἡ τελεσιουργὸς δωρεὰ καὶ χάρις, ἐν ταῖς τοῦ μύρου τελεῖται θειοτάταις τελειώσεσιν», Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας,  PG 3, 484Β.

[6] ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, ΟΓ΄, 248Α.

[7] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΙΟΠΑΓΙΤΟΥ ὅ.π., PG 3, 400D-401Α.

[8] ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, 213Α.

[9] Ὁμιλίαι κατηχητικαί, Κατήχησις β΄, Sources Chretiennes, Paris 1970, ἀρ. 50bis, σ. 142.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.