ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τὸν μήνα Ἰούνιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Δευτέρα 1η ουνίου : Το γ. Πνεύματος

Σάββατο 6 ουνίου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Κυριακ 7 ουνίουΤῶν Ἁγίων Πάντων / νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Θεοδώρου το Στρατηλάτου καὶ τς γ. Καλλιόπης (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 11 ουνίου : Τν γ. ποστόλων Βαρνάβα κα Βαρθολομαίου, το γίου Λουκ το ατρο ρχιεπισκόπου Κριμαίας κα τῆς Συνάξεως τς περαγίας Θεοτόκου ν τῷ “δειν”

Παρασκευὴ 12 ουνίου : Τν σίων νουφρίου το Αγυπτίου κα Πέτρου το θωνίτου

Κυριακ 14 ουνίουΒ’ Ματθαίου / Τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰουστίνου τοῦ ἐν Σερβίᾳ / Το γ. Αγουστίνου πισκόπου ππνος κα τς μητρς ατο Μόνικας (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 15 ουνίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία το γ. Τύχωνος πισκόπου μαθοντος

Παρασκευὴ 19 ουνίου : Το γ. ποστόλου ούδα το Θαδδαίου

Κυριακ 21 ουνίουΓ’ Ματθαίου

Τετάρτη 24 ουνίου : Τοῦ Γενεσίου το Τιμίου Προδρόμου καὶ το γ. Παναγιώτου το Νεομάρτυρος

Κυριακ 28 ουνίου : Δ’ Ματθαίου / Ἀνακομιδὴ τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου

Δευτέρα 29 ουνίου : Τν γ. Πρωτοκορυφαίων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου

Τρίτη 30 ουνίου : Σύναξις τν 12 ποστόλων

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ. 

- Τν Τετάρτη 3 Ἰουνίου καὶ τὴν Παρασκευὴ 5 Ἰουνίου χουμε κατάλυση ες πάντα.

- Νηστεία τν γίων ποστόλων ρχίζει τ Δευτέρα 8 Ἰουνίου κα διαρκε μέχρι τὴν Κυριακὴ 28 ουνίου.

 

Πότε πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ

 

         Ἡ στάση πού θά τηρήσουμε στή Λατρεία δέν καθορίζεται ἀπό τή δική μας προσωπική εὐλάβεια καί διάθεση, ἀλλά ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίδει σέ κάθε λειτουργική στάση καί σέ κάθε λατρευτική στιγμή

Πότε, λοιπόν, πρέπει νά παρακολουθοῦμε ὄρθιοι τίς ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ναούς (ἤ πότε πρέπει νά ἐγειρόμαστε);

 

β) Στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου

1. Ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας, (ἐγειρόμαστε μόλις ὁ Ἱερέας ἐκφωνήσει: «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν …»), μέχρι τό τέλος τοῦ Ἑξαψάλμου.

2. Μετά τά «Εἰρηνικά», ἀπό τό «Θεός Κύριος…» μέχρι καί τά Ἀπολυτίκια τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων.

3. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Συναξαρίου – Μηνολογίου ὅταν ὁ Ἀναγνώστης, μετά τήν ἐκφώνηση τῆς Ἕκτης Ὠδῆς ἀπό τόν Ἱερέα, διαβάζει τά ὀνόματα τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων τῆς ἡμέρας, ὑπό τύπον «προσκλητηρίου», ὅπως συμβαίνει καί στό Στρατό στά τελούμενα «προσκλητήρια νεκρῶν».

4. Ὅταν ψάλλονται τά Μεγαλυνάρια τῆς Παναγίας «Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…». Τήν ὥρα αὐτή κατερχόμεθα τῶν στασιδίων μας ἤ σηκωνόμαστε ὀρθοί μόλις ὁ Ἱερέας ἐκφωνήσει: «Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες, μεγαλύνωμεν».

5. Κάθε φορά πού ὁ Ἱερέας ἀναφέρεται στήν αἴτησή του στήν Παναγία. Αὐτό συμβαίνει στά «Εἰρηνικά», σέ κάθε μικρή Συναπτή («Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν…») καί στά «Πληρωτικά», «Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας…».

6. Ὅταν ψάλλεται ἡ «Δοξολογία» στό τέλος τοῦ Ὄρθρου.

Κατά τή διάρκεια τῆς «Δοξολογίας» ὁ Ἱερέας ἐμπρός ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα κάνει μυστικῶς τήν ἀπόλυση τοῦ Ὄρθρου λέγοντας προηγουμένως τήν Ἐκτενῆ Δέηση καί τά Πληρωτικά. Πρίν ἀπό τήν ἐκφώνηση τῶν Πληρωτικῶν στρέφεται πρός τόν λαό, τόν εὐλογεῖ μέ τό «Εἰρήνη πᾶσι» καί ἀμέσως μετά τόν καλεῖ: «Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν», γιά νά ἀναπέμψει τήν ὡραιότατη εὐχη τῆς Κεφαλοκλισίας (μυστικῶς). Ἐπειδή στήν εὐχή αὐτή ὁ Ἱερέας δέεται γι’ αὐτούς πού «…ἔκλιναν τόν αὐχένα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος…» ζητώντας τήν εὐλογία τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, ὁρισμένοι Ἱερεῖς ἐξήγησαν στό ἐκκλησίασμά τους τήν περίπτωση αὐτή, μέ ἀποτέλεσμα νά κλίνει (τό ἐκκλησίαασμα) μέ εὐλάβεια ἐκείνη τή στιγμή τήν κεφαλή του καί ἔτσι νά συμμετέχει ἐνεργῶς καί νοερῶς στήν ἀνάπεμψη τῆς εὐχῆς τῆς Κεφαλοκλίσίας καί στήν ἀπορρέουσα ἀπό αὐτήν εὐλογία («…ἔκτεινον τήν χεῖρά Σου … καί εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς…»).

         Ἕνας Γέροντας στό Ἅγιο Ὄρος μέ ἀφορμή αὐτή τήν εὐχή τῆς Κεφαλοκλισίας ἔλεγε: «Ὁ Θεός κάθε πρωΐ εὐλογεῖ τόν κόσμο ὅλο μέ τό ἕνα του χέρι. Τούς ταπεινούς τούς εὐλογεῖ κάθε φορά μέ τά δύο του χέρια.

 

(Συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 257-258)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.