ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Τετάρτη 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τετάρτη 1η ουλίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις 

Κυριακ 5 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου

Τρίτη 7 ουλίου : Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Τετάρτη 8 ουλίου : Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου

Σάββατο 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου

Κυριακ 12 ουλίου : Στ’ Ματθαίου / Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Δευτέρα 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων

Παρασκευὴ 17 ουλίου : Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Κυριακ 19 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Τετάρτη 22 ουλίου : Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος

Παρασκευὴ 24 ουλίου : Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Σάββατο 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τν γ. Πατέρων τς Ε’ Οκουμενικς Συνόδου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου

Κυριακ 26 ουλίου : Η’ Ματθαίου / Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Δευτέρα 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Τρίτη 28 ουλίου : Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου / Τν γ. ποστόλων Σίλα κα Σιλουανο (κ μεταθέσεως)

 

-       σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Πότε πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ

 

         Ἡ στάση πού θά τηρήσουμε στή Λατρεία δέν καθορίζεται ἀπό τή δική μας προσωπική εὐλάβεια καί διάθεση, ἀλλά ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίδει σέ κάθε λειτουργική στάση καί σέ κάθε λατρευτική στιγμή

Πότε, λοιπόν, πρέπει νά παρακολουθοῦμε ὄρθιοι τίς ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ναούς (ἤ πότε πρέπει νά ἐγειρόμαστε);

γ) Στή Θεία Λειτουργία

         [Στή Θεία Λειτουργία προτιμᾶται ἡ ὀρθία στάση. Ἑπομένως κυρίως κατά τή διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, οἱ πιστοί πρέπει νά παραμένουν ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τήν ἀπόλυση ὄρθιοι, ὅταν καί ὅσοι μποροῦν. Ἡ κόπωση εἶναι βέβαια πρόβλημα, ἀλλά ὅταν ὑπάρχει ἀνάλογη διάθεση, σιγά σιγά, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδᾶται καί συνηθίζεται. Οἱ πιστοί πού ἀποφασίζουν νά ὑποστοῦν αὐτό τόν κόπο, ὡς μιά ἀντιπροσφορά γιά τή θυσία τοῦ Λυτρωτοῦ μας, ἔχουν περισσότερες εὐλογίες …]

1. Μέ τήν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή ὅταν μετά τή Δοξολογία ἀκολουθεῖ τό τροπάριο «Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν…» ἤ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καί ὁ Λειτουργός ἐκφωνεῖ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…»).

2. Ὅταν ψάλλεται κατά τό Α’ Ἀντίφωνο τό ἐφύμνιο: «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς» καί κατά τό Β’ Ἀντίφωνο τό ἐφύμνιο: «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν (ἤ ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός), ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα».

3. Κατά τή μικρή Εἴσοδο (περιφορά τοῦ Εὐαγγελίου) καί τά ἀκολουθοῦντα αὐτή τροπάρια.

4. Ὅταν ψάλλεται ὁ Τρισάγιος ὕμνος: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

5. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου. Σύμφωνα μέ τ’ ἀνωτέρω ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Θ. Λειτουργίας μέχρι τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου ὁ Λαός κανονικά κάθεται, (ἐάν θέλει καί μπορεῖ), μόνο στά Εἰρηνικά καί στόν Ἀπόστολο.

6. Κατά τό χερουβικό ὕμνο: “Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες …”, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Ἱερέας θυμιάζει τό Ἅγιο Βῆμα, τίς Δεσποτικές εἰκόνες καί τό Λαό.

7. Στήν ἀκολουθοῦσα Μεγάλη Εἴσοδο (κατερχόμεθα καί ἀπό τό στασίδι μας).

8. Ὅταν ὁ Λειτουργός μετά τά Πληρωτικά μᾶς εὐλογεῖ, λέγοντας τό “Εἰρήνη πᾶσι” καί στήν ἀκολουθοῦσα ὁμολογία “Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα …”.

 

(Συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 259-260)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.