ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Αγουστο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες: 

 

Τρίτη 1η Αγούστου : Πρόοδος το Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυρο / Τν γ. πτ Μακκαβαίων Παίδων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

- Ἀπὸ σήμερα στς 7:00 μ.μ. ἀρχίζουν οἱ Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Θὰ τελοῦνται ἐναλλὰξ ὁ Μικρὸς καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον (καθημερινὰ μέχρι τὶς 13 Αὐγούστου, ἐκτὸς Σαββάτου, τὴν ἴδια ὥρα). Ο Παρακλήσεις θ γίνονται στ Παρεκκλήσιο το Ναοῦ.

Τετάρτη 2 Αγούστου : νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου / Τς γ. Φωτεινς (Φωτος) τς Κυπρίας

Σάββατο 5 Αγούστου Προεόρτια τς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου

Κυριακ 6 Αγούστου : Μεταμόρφωσις το Κυρίου καὶ Σωτῆρος μν ησο Χριστο

- Τὴν Τετάρτη 9 Αγούστου στς 6:00 μ.μ. θ τελεστε τ Μυστήριον το γίου Εχελαίου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανών.

Παρασκευ 11 Αγούστου : νάμνησις το κατ τν γαρηνν Τούρκων θαύματος το γ. Σπυρίδωνος

Σάββατο 12 Αγούστου Τν γ. Μαρτύρων Φωτίου κα νικήτου καὶ τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Κυριακ 13 Αγούστου : Ι’ Ματθαίου / πόδοσις τς ορτς τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος

Δευτέρα 14 Αγούστου : Προεόρτια τς Κοιμήσεως τς περαγίας Θεοτόκου

Τρίτη 15 Αγούστου Κοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ 20 Αγούστου : ΙΑ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρτύρων ηγίνου κα ρέστου / Τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Θαδδαίου (κ μεταθέσεως)

Tετάρτη 23 Αγούστου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Πέμπτη 24 Αγούστου : Το γ. Κοσμ το Ατωλο το Νέου Ἱερομάρτυρος

Σάββατο 26 Αγούστου : Τν γ. Μαρτύρων δριανο κα Ναταλίας

Κυριακ 27 Αγούστου : ΙΒ’ Ματθαίου / Το γ. Μάρτυρος Φανουρίου το νεοφανος

Τρίτη 29 Αγούστου : Μνήμη τς ποτομς τς Τιμίας Κεφαλς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Tετάρτη 30 Αγούστου : Τῶν γ. λεξάνδρου, Παύλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ Κυπρίου Πατριαρχῶν Κων/πόλεως

Πέμπτη 31 Αγούστου : κατάθεσις τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- π τν 1η μέχρι τν 14η το μηνς χουμε τ Νηστεία το Δεκαπενταυγούστου. Τὴν Κυριακὴ 6 Αγούστου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς τς Μεταμορφώσεως.

- μέρα αστηρς νηστείας εναι καὶ ἡ Τρίτη 29 Αγούστου.

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

(συνέχεια)

1. Προετοιμασία ζωῆς, λόγῳ τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιότητας

         Ὁ Κύριός μας τόνισε μέ ἔμφαση: «Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. στ’ 53 καί 54).

         Ἐπίσης στή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου διαβάζουμε τήν εὐχή πρίν ἀπό τή Θεία Κοινωνία: «Σοί παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε …», ἐνῶ στήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου: «Ὁ Θεός ἡμῶν … δίδαξον ἁγιωσύνην ἐπιτελεῖν ἐν φόβῳ σου· ἵνα … ἑνωθῶμεν τῷ ἁγίῳ σώματι καί αἵματι τοῦ Χριστοῦ σου … καί γενώμεθα ναός τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος» (Λειτουργικές εὐχές).

Μέ δεδομένα τ’ ἀνωτέρω, θά ἔπρεπε κανονικά ὅλη ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ νά εἶναι μιά διαρκής ἐγρήγορση – προετοιμασία γιά τή Θεία Κοινωνία καί μία συνειδητή μεταμόρφωσή του σέ ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σ’ αὐτή τήν περίπτωση ὁ χριστιανός ζεῖ (πρέπει νά ζεῖ) μεταξύ τῆς προηγούμενης Θείας Κοινωνίας καί τῆς ἑπόμενης, δηλ. ζεῖ μυστικά μεταξύ τῆς ἀνάμνησης καί τῆς ἐλπίδας, πού δημιουργεῖται ἀπό τήν προσμονή τῆς Θείας Μεταλήψεως. Αὐτή εἶναι ἡ ἐπιθυμητή χριστιανική πνευματικότητα καί ἔτσι πρέπει νά ζοῦμε καί νά δραστηριοποιούμαστε στόν κόσμο καί στήν ἐποχή πού ὁ Θεός μᾶς ἔταξε νά ζήσουμε, ὅπως οἱ πρῶτοι χριστιανοί : μεταξύ τῆς πρώτης «ἐν σαρκί» ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς δευτέρας τῆς «ἐν δόξῃ» παρουσίας Του, ὅταν θά κρίνει «ζῶντας καί νεκρούς».

Γιά νά συμβεῖ αὐτό ἀπαιτεῖται ἐπανατοποθέτηση στό θέμα τῆς Θ. Κοινωνίας καί συνειδητοποίηση τῆς ἰδιότητάς μας ὡς χριστιανῶν, ἀλλά κυρίως συνειδητοποίηση τοῦ γεγονότος ὅτι χθές ἤ προχθές κοινωνήσαμε καί ὅτι αὔριο ἤ σέ λίγες μέρες θά κοινωνήσουμε πάλι τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Σωτῆρος μας! Ἔτσι τίς μισές μέρες στό μεσοδιάστημα τῶν δύο Θείων Μεταλήψεων ζοῦμε μέ τήν ἀνάμνηση τῆς Εὐχαριστίας, (διαβάζοντας κάθε ἡμέρα μέ τήν ἡμερήσια προσευχή μας καί μία εὐχή ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Εὐχαριστίας μετά τή Θεία Μετάληψη) καί τίς ὑπόλοιπες, μέ τήν προσδοκία τῆς νέας Θείας Μεταλήψεως, (διαβάζοντας κάθε ἡμέρα μία εὐχή ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως). Μ’ αὐτό τόν τρόπο διατηροῦμε τή συναίσθηση τοῦ Μυστηρίου στήν καθημερινή μας ζωή.

(συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 298-299)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.