ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες: 

Παρασκευὴ 1η Σεπτεμβρίου : ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος

Κυριακ 3 Σεπτεμβρίου : ΙΓ’ Ματθαίου / Το γ. Νεομάρτυρος Πολυδώρου το Κυπρίου

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς ναμνήσεως το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Παρασκευὴ 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου : Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

Κυριακ 10 Σεπτεμβρίου : Πρ τς ψώσεως

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου πόδοσις τς ορτς το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου : Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου : Μετ τν ψωσιν / Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατο Θεοπίστης

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίουπόδοσις τς ορτς τῆς ψώσεως το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Παρασκευὴ 22 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Συλλήψεως το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Κυριακὴ 24 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ / Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο το θωνίτου / Τς σίας Εφροσύνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου : μετάστασις το γ.ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λειψάνου το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Παρασκευὴ 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αστηρς νηστείας.

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

 

1. Προετοιμασία ζωῆς, λόγῳ τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιότητας

(συνέχεια)

Παράλληλα καί σάν ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω θά ζοῦμε καί θά δραστηριοποιούμαστε κάθε ἡμέρα ὅπως θέλει ὁ Χριστός, μέ τόν Χριστό, ἐφ’ ὅσον γινόμαστε «σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ».

Καί ὅταν, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας  μας, προδίδουμε καί κατασπιλώνουμε τό ἔνδυμα τῆς βαπτίσεώς μας, διερευνώντας τή ζωή τῆς ἡμέρας πού πέρασε, μετανοοῦμε καθημερινά γιά τίς παρεκτροπές - ἁμαρτίες μας καί ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τούς ἀνθρώπους, (ὅταν ἐμπλέκονται σ’ αὐτές), ἀπό τόν Θεό (διότι Τόν προσβάλαμε καί Τόν λυπήσαμε) καί ἀπό τόν Πνευματικό μας (γιά συγχώρηση) τόν ὁποῖο ἐπισκεπτόμαστε ἀνάλογα μέ τή σοβαρότητα τοῦ ἁμαρτήματός μας, εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐν καιρῷ. Ἔτσι καθημερινά ἐνεργοῦμε ταπεινά καί ἐπιτρέπουμε στόν Θεό νά μᾶς ἐπισκιάζει μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν αὐτοεξέταση, δηλ. τήν ἐξέταση πού πρέπει νά κάνουμε στόν ἑαυτό μας, γιά νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀναξιότητά μας, προετοιμαζόμενοι πρίν ἀπό κάθε Θεία Κοινωνία: «Δοκιμαζέτω δέ ἄνθρωπος ἑαυτόν καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω» (Α’ Κορ. ια’ 28), ἐπειδή «ὅς ἄν ἐσθίῃ … ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται …» (Α’ Κορ. ια’ 27). Καί εἶναι πολύ φυσικό αὐτό, ἀφοῦ γιά νά δεχθοῦμε ἐπισκέψεις σέ ὀνομαστική μας ἑορτή, ἡμέρες πολλές καθαρίζουμε καί προετοιμάζουμε τό σπίτι μας, νά ὑποδεχτοῦμε ὄχι κάποιο Βασιλέα, ἀλλά φίλους καί συγγενεῖς. Ἐάν κάνουμε τόση προετοιμασία γι’ αὐτούς, πόση προετοιμασία καί αὐτοεξέταση πρέπει νά κάνουμε γιά νά δεχτοῦμε μέσα μας τόν Βασιλεά τοῦ παντός, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν;

 

 (συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 299-300)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.