ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα:http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατὰ τὸν μήνα Ἰούνιο θὰ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ γρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Παρασκευὴ 1η Ἰουνίου: Tοῦ Ἁγ. Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου / Μετὰ τν Θ. Λειτουργία θὰ τελεστεῖ ἡ κολουθία τοῦ Μικροῦ γιασμοῦ γιὰ τν νέο μήνα

Κυριακὴ 3 Ἰουνίου Τῶν Ἁγίων Πάντων

Παρασκευὴ 8 Ἰουνίου νακομιδὴ τν Λειψάνων τοῦ γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Καλλιόπης

Σάββατο 9 ουνίου: Τοῦ γ. Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας 

Κυριακὴ 10 Ἰουνίου Β’ Ματθαίου

Δευτέρα 11 ουνίου: Τν γ. ποστόλων Βαρνάβα καὶ Βαρθολομαίου καὶ τοῦ γίου Λουκᾶ τοῦ ατροῦ ρχιεπισκόπου Κριμαίας / Τῆς Συνάξεως τς περαγίας Θεοτόκου ν τῷ “δειν”

Τρίτη 12 Ἰουνίου : Τν σίων νουφρίου τοῦ Αγυπτίου καὶ Πέτρου τοῦ θωνίτου

Παρασκευὴ 15 ουνίου : Τοῦ γ. Αγουστίνου πισκόπου ππνος καὶ τς μητρς ατοῦ Μόνικας

Παρασκευὴ 15 ουνίου στς 8:00 μ.μ. Ἀγρυπνία τοῦ γ. Τύχωνος πισκόπου μαθοντος

Κυριακὴ 17 Ἰουνίου Γ’ Ματθαίου

Τρίτη 19 ουνίου : Τοῦ γ. ποστόλου ούδα τοῦ Θαδδαίου

Σάββατο 23 Ἰουνίου : Τῶν Ἁγ. Κυπρίων Μαρτύρων Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημητριανοῦ διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου

Κυριακὴ 24 ουνίου Τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τοῦ γ. Νεομάρτυρος Παναγιώτου

Παρασκευὴ 29 ουνίου Τν γ. Πρωτοκορυφαίων ποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Σάββατο 30 ουνίου Ἡ Σύναξις τν 12 ποστόλων

 

Ὁ σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. καὶ ὁ ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Τν Παρασκευὴ 1η Ἰουνίου χουμε κατάλυση ες πάντα. 

Ἡ Νηστεία τν γίων ποστόλων ρχίζει τΔευτέρα 4 Ἰουνίου καὶ διαρκεῖ μέχρι τὴν Πέμπτη 28 ουνίου. Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου ἔχουμε κατάλυση ἰχθύος.

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

 

1. Προετοιμασία ζωῆς, λόγῳ τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιότητας

         (συνέχεια)

Ἔτσι συνεχίζουμε νά μετέχουμε τακτικά στό Μυστήριο τῆς Θείας Μεταλήψεως, διατηροῦμε «ἀδιάλειπτη» τήν ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό, καί «μετέχομεν Χάριτι εἰς τήν αἰώνιον ζωήν» ἀπό αὐτή τή ζωή!

Ὁ μέσος Χριστιανός σήμερα ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρέπει νά προσέρχεται στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ἐν μετανοίᾳ καί συγχωρημένος μέ τούς συνανθρώπους του. Ἐκεῖνο ὅμως πού παραθεωρεῖ ἤ ἐκτελεῖ βιαστικά καί πρόχειρα εἶναι ἡ προετοιμασία του πρίν προσέλθει στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Τό γεγονός αὐτό ὁδηγεῖ σ’ ἐπιπόλαιη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί κατ’ ἐπέκταση σέ πλημμελῆ θεραπεία. Καί ἐνῶ ὁ Κύριος μέ ἔμφαση μᾶς συμβουλεύει «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η’ 32), ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν πλημμελή προετοιμασία μας, ἡ ὁποία σάν πνευματική ἐπιδημία προσβάλλει ἰδίως τούς ἀπό παλαιά ἐξομολογούμενους Χριστιανούς. Ἡ διάγνωσή της διαπιστώνεται στά Ἐξομολογητήρια. Ἐπειδή «ἡ συνήθεια ὅταν πολυκαιρήσει ἀποκτᾶ δύναμη φύσεως» (Μέγας Βασίλειος) καί τό κακό τείνει νά γίνει «ἀθεράπευτο», ἐάν θέλουμε: 

- νά γνωρίσουμε τήν ἀλήθεια γιά τόν ἑαυτό μας καί τίς πραγματικές ἀδυναμίες μας

- νά δοῦμε ὅλες ἤ τίς περισσότερες ἁμαρτίες μας

- νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι πάντοτε εἶναι περισσότερες οἱ ἀδυναμίες μας καί λιγότερες οἱ ἀρετές μας, ἀπ’ ὅσο ἐμεῖς νομίζουμε, εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, ὅσο τό δυνατό γρηγορότερα:

Νά δοῦμε σοβαρότερα τό θέμα τῆς προετοιμασίας μας πρίν τήν ἐξομολόγηση.

∙∙Νά διαθέσουμε ΧΡΟΝΟ γι’ αὐτήν.

∙∙∙Νά συμβουλευόμαστε κάθε φορά κάποιο κατάλληλο βοήθημα σέ κάθε ἐξομολόγησή μας.

Διαφορετικά θά κινδυνεύουμε νά μεταμφιέζουμε σέ ἀρετές κάποιες ψυχικές καί πνευματικές μας ἰδιότητες, πού κατά βάθος εἶναι ἀδυναμίες - ἁμαρτίες μας καί κατ’ ἐπέκταση νά καταστοῦμε ὑποψήφιοι γιά … ἐκπλήξεις στήν ἄλλη ζωή!

 

 (συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 300-301)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.