ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατὰ τν μήνα ούλιο θὰ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Κυριακὴ 1η ουλίου : Ε’ Ματθαίου Τν γ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τν ναργύρων

Δευτέρα 2 ουλίουΚατάθεσις τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις / Μετὰ τν Θ. Λειτουργία θὰ τελεστεῖ ἡ κολουθία τοῦ Μικροῦ γιασμοῦ γιὰ τν νέο μήνα

Σάββατο 7 ουλίου: Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Κυριακὴ ουλίου : Στ’ Ματθαίου / Τοῦ γ. Προκοπίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατοῦ καὶ τοῦ σίου Θεοφίλου τοῦ Μυροβλύτου

Πέμπτη 12 ουλίουΤοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου / Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος καὶ λγας τς Βασιλίσσης καὶ σαποστόλου (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 13 ουλίουἩ Σύναξις τοῦ ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ15 ουλίου: Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη17 ουλίου: Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος 

Παρασκευὴ 20 ουλίου: Τοῦ γ. Προφήτου λιοῦ τοῦ Θεσβίτου

Κυριακὴ 22 ουλίου: Η’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου καὶ σαποστόλου καὶ Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος

Τρίτη 24 ουλίου: Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος 

Τετάρτη 25 ουλίου: Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου

Πέμπτη 26 ουλίου: Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος καὶ ρμολάου τοῦ ερομάρτυρος

Παρασκευὴ 27 ουλίου: Τοῦ γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ αματικο

Σαββατο 28 ουλίου: Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

Κυριακὴ 29 ουλίου: Θ’ Ματθαίου

 

Ὁ σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. καὶ ὁ ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

 

Προετοιμασία γιά τό Μυστήριο

Ἄλλοι μετανοοῦν καί δέν ἐξομολογοῦνται, ἐνῶ ἄλλοι ἐξομολογοῦνται χωρίς νά μετανοοῦν. Ἀπαραίτητα εἶναι καί τά δύο. Διαφορετικά μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἐμπαιγμός τοῦ Μυστηρίου. 

Μετανοῶ σημαίνει ὅτι, ὁμολογώντας τά ἁμαρτήματά μου καί ἐπιζητώντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τή θεραπεία μου, ἀλλάζω νοῦ, (ἀπόψεις, τρόπους ζωῆς καί συμπεριφορᾶς) καί ἀποφασίζω πλέον νά ζῶ ὅπως θέλει ὁ Θεός. 

Καρπός τῆς μετανοίας εἶναι ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μου, τήν ὁποία αἰσθάνομαι μέσα μου καί τήν καταθέτω μπροστά στόν Χριστό. Καταθέτω ὄχι ἁπλῶς κάποιες ἁμαρτίες, ἀλλά τή βαθιά φθορά πού δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ πλήρως μέ λόγια καί ζητῶ τή θεραπεία μου. Ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἁμαρτωλότητάς μου, (ὅταν ὑπάρξει), μέ γεμίζει μέ τέτοια ταπείνωση καί τέτοια ὑπακοή στό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὥστε μόνο ἔτσι γίνομαι «ἄξιος» στά μάτια Του, γιά νά κοινωνήσω τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του. 

Ἡ ἀλλαγή αὐτή θέλει φυσικά ἀνάλογο πόθο καί πολλή εὐλογία. Γι’ αὐτό τακτικά κοινωνῶ, ἀλλά καί τακτικά προσέρχομαι στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας - Ἐξομολογήσεως καί λαμβάνω ὄχι μόνο τήν ἄφεση, ἀλλά καί τήν καθοδήγηση – βοήθεια τοῦ ἔμπειρου καί φωτισμένου Πνευματικοῦ μου, γιά νά συνηθίζω στό νέο τρόπο ζωῆς καί νά διευκολύνομαι στούς ποικίλους καθημερινούς ἀγῶνες μου. 

Τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ, πού εἶναι, πραγματικά, ἰδιαίτερη εὐλογία καί εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἀδύναμο καί συνεχῶς ἁμαρτάνοντα ἄνθρωπο, φαίνονται στά ἐξομολογητήρια τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν, ὅπου συντελοῦνται καθημερινά θαύματα!...

Πρίν λοιπόν προσέλθω στήν ἐξομολόγηση, πρέπει νά ἑτοιμαστῶ καλά. Ἐάν θέλω νά βρῶ τά λάθη - ἁμαρτήματά μου πού ἔκανα πρός τόν ἑαυτό μου, πρός τόν πλησίον μου καί πρός τόν Θεό, ἐξετάζω προσεκτικά τόν ἑαυτό μου γιά νά δῶ ποῦ ἁμάρτησα μέ λόγια, μέ ἔργα ἤ μέ τή διάνοιά μου. Ἀποφασιστικά, εἰλικρινά, ταπεινά. Μέ ἀκρίβεια, χωρίς ὑπερβολές καί μέ ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν μου. Ἐξομολογοῦμαι ἁμαρτίες, χωρίς νά λέω ἱστορίες· λέω τίς δικές μου ἁμαρτίες καί ὄχι τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων. Προπάντων, προσεύχομαι ὁ Θεός νά μέ φωτίσει νά θυμηθῶ ΟΛΕΣ τίς ἁμαρτίες μου, νά ἀποκτήσω θάρρος, ὥστε νά ὁμολογήσω τίς ἁμαρτίες μου («Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν Σου»), καί νά προσέλθω «ἐν μετανοίᾳ» ἐνώπιον τοῦ Παντεπόπτου Θεοῦ. 

 

 (συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 301-302)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.