ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατὰ τν μήνα Σεπτέμβριο θὰ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ γρυπνίες τς ξς μέρες: 

 

Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου ρχὴ τς νδίκτου (τοῦ νέου κκλησιαστικοῦ τους) / Τοῦ γ. Συμεν τοῦ Στυλίτου καὶ τν γ. 40 σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετὰ τν Θ. Λειτουργία θτελεστεῖ ἡ κολουθία τοΜικροῦ γιασμοῦ γιὰ τν νέο μήνα

Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου : ΙΔ’ Ματθαίου / Τοῦ γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου: Τοῦ γ. Νεομάρτυρος Πολυδώρου τοῦ Κυπρίου

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου: Τοῦ γ. Προφήτου Μωυσέως τοῦ Θεόπτου

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ.γρυπνία πὶ τῇ ορτῇ τς ναμνήσεως τοῦ ν Χώναις θαύματος τοῦ ρχαγγέλου Μιχαλ 

Σάββατο 8 ΣεπτεμβρίουΤὸ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου: Πρὸ τς ψώσεως / Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου: Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστᾳ Πελοποννήσου καὶ τς γ. Εανθίας / Τοῦ γ. ερομάρτυρος Ατονόμου (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου :  πόδοσις τς ορτς τοῦ Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Παρασκευὴ 14 ΣεπτεμβρίουἩ Παγκόσμιος ψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυρο

Κυριακὴ 16 Σεπτεμβρίου: Μετὰ τν ψωσιν / Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου: Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας καὶ τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης καὶ λπίδος, τοῦ γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, τοῦ γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων καὶ τοῦ σίου ναστασίου τοῦ ν Περιστερωνοπηγ

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου: Τοῦ γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου καὶ τς συμβίας ατοῦ Θεοπίστης

Παρασκευὴ 21 Σεπτεμβρίουπόδοσις τς ορτς τῆς ψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυρο

Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ / Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου: Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος καὶ σαποστόλου καὶ τοῦ σίου Σιλουανοῦ τοῦ θωνίτου 

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου: Τς σίας Εφροσύνης

Τετάρτη 26 ΣεπτεμβρίουἩ μετάστασις τοῦ γ. ποστόλου καὶ Εαγγελιστοῦ ωάννου τοῦ Θεολόγου

Παρασκευὴ 28 Σεπτεμβρίου: Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ γ. Νεοφύτου τοῦ γκλείστου / Τοῦ γ. Χαρίτωνος τοῦ μολογητο

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου: Τοῦ σίου Κυριακοῦ τοῦ ναχωρητο

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου : Β’ Λουκᾶ

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ.γρυπνία πὶ τῇ ορτῇ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

 

Ὁ σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. καὶ ὁ ρθρος στς 6:30 π.μ.

Ἡ Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αστηρς νηστείας. 

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

Προετοιμασία γιά τό Μυστήριο

β. ῾Αμαρτήματα πρός τόν πλησίον (ἀνθρώπους, ἐργασία, κράτος). 

         Καί ἐδῶ ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ, «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μάρ. ιβ’ 31), μέ βρίσκει παραβάτη. Δέν ἀγαπῶ, πράγματι, τόν κάθε πλησίον μου, ὅπως ἀγαπῶ τόν ἑαυτό μου. Θέλω ὅλοι νά μέ ἀγαποῦν, ἀλλά τό «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» (Λουκ. στ’ 27) συνήθως δέν τό σκέπτομαι καθόλου! Ἀγαπῶ μέ λόγια καί ὄχι μέ ἔργα, μέ τή γλώσσα καί ὄχι μέ τήν καρδιά. Συνήθως κρατῶ κακία (βασανιζόμενος περισσότερο ὁ ἴδιος) καί ξεχνῶ παντελῶς ὅτι, στήν οὐσία, δέν ἀγαπῶ οὔτε τόν Θεό, ὅταν δέν ἀγαπῶ ἤ, τό χειρότερο, ὅταν μισῶ τόν πλησίον μου (Α’ Ἰω. δ’ 20). 

         Τό δεύτερο συνηθισμένο ἁμάρτημά μου πρός τόν πλησίον εἶναι ὅτι δέν συμπεριφέρομαι πρός αὐτόν, ὅπως θά ἤθελα νά συμπεριφέρεται αὐτός πρός ἐμένα (Ματθ. ζ’ 12). Ἀπό αὐτόν ἀπαιτῶ ἄριστη συμπεριφορά, ἐνῶ παραμελῶ καί δικαιολογῶ τή δική μου, πού πολλές φορές εἶναι ἀνεπίτρεπτη καί ἀδικαιολόγητη! Ἔτσι, ἀντί νά παρακολουθῶ καί νά διορθώνω τόν ἑαυτό μου, ἀσχολοῦμαι μέ τόν ἄλλον, τόν παρεξηγῶ καί τόν κατακρίνω. 

Καί τό τρίτο σημαντικό ἁμάρτημά μου εἶναι ὅτι προσέχω πολύ τά δικαιώματά μου, (λόγῳ τῆς φιλαυτίας μου) καί παραμελῶ τίς ὑποχρεώσεις μου πρός τούς συνανθρώπους μου ἤ τήν ἐργασία μου. Τό ὅτι πρέπει νά εἶμαι «πάντων διάκονος» (Μάρ. θ’ 35) τό παραβλέπω, μέ ἀποτέλεσμα νά στεροῦμαι τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μέ βοηθᾶ ἤ νά λύνω τά ποικίλα προβλήματά μου, ἤ νά τά ἀνέχομαι καί νά τά ὑπομένω χωρίς γκρίνιες καί ἄγχος!

(συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 303-304)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.