ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα:http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατὰ τν μήνα Αγουστο θὰ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες: 

 

Τετάρτη 1η Αγούστου Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ / Τν γ. πτὰ Μακκαβαίων Παίδων / Μετὰ τν Θ. Λειτουργία θὰ τελεστεῖ ἡ κολουθία τοῦ Μικροῦ γιασμοῦ γιὰ τν νέο μήνα

- Ἀπὸ σήμερα στς 7:00 μ.μ. ἀρχίζουν οἱ Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Θὰ τελοῦνται ἐναλλὰξ ὁ Μικρὸς καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον (καθημερινὰ μέχρι τὶς 13 Αὐγούστου, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, τὴν ἴδια ὥρα). Οἱ Παρακλήσεις θὰ γίνονται στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ναοῦ.

Πέμπτη 2 Αγούστου Ἡ νακομιδὴ τν Λειψάνων τοῦ γ. Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου / Τς γ. Φωτεινς (Φωτος) τς Κυπρίας 

Σάββατο 4 Αγούστου Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίων ἑπτὰ παίδων

Κυριακὴ 5 Αγούστου Ι’ Ματθαίου / Προεόρτια τς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου

Δευτέρα 6 Αγούστου Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μν ησοῦ Χριστο

- ΤὴνΤετάρτη 8 Αγούστουστς 6:00 μ.μ. θτελεστεῖ τὸ Μυστήριον τοῦ γίου Εχελαίου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανών.

Σάββατο 11 Αγούστου νάμνησις τοῦ κατὰ τν γαρηνν Τούρκων θαύματος τοῦ γ. Σπυρίδωνος / Τοῦ Ὁσίου Ἥρωνος τοῦ Φιλοσόφου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ12 Αγούστου ΙΑ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρτύρων Φωτίου καὶ νικήτου καὶ τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Τρίτη 14 Αγούστου Προεόρτια τς Κοιμήσεως τς περαγίας Θεοτόκου

Τετάρτη 15 Αγούστου Ἡ Κοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ19 Αγούστου : ΙΒ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρτύρων ηγίνου καὶ ρέστου (κ μεταθέσεως)

Πέμπτη 23 Αγούστου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Παρασκευὴ 24 Αγούστου : Τοῦ γ. Κοσμᾶ τοῦ Ατωλοῦ τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος

Κυριακὴ 26 Αγούστου : ΙΓ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρτύρων δριανοῦ καὶ Ναταλίας

Δευτέρα 27 Αγούστου : Τοῦ γ. Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανος

Tετάρτη 29 Αγούστου Μνήμη τς ποτομς τς Τιμίας Κεφαλς τοῦ γ.ωάννου τοῦ Προδρόμου

Πέμπτη 30 Αγούστου : Τῶν γ. λεξάνδρου, Παύλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ Κυπρίου Πατριαρχῶν Κων/πόλεως

Παρασκευὴ 31 Αγούστου Ἡ κατάθεσις τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου

 

Ὁ σπερινς ρχίζει στς 6:30 μ.μ. καὶ ὁ ρθρος στς 6:30 π.μ.

πτν 1η μέχρι τν 14η τοῦ μηνς χουμε τὴ Νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Τὴ Δευτέρα 6 Αγούστου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς τς Μεταμορφώσεως. Τὴν Τετάρτη 15 Αὐγούστου ἔχουμε ἐπίσης κατάλυση ἰχθύος καὶ ὄχι κατάλυση εἰς πάντα. 

μέρα αστηρς νηστείας εναι ἡ Τετάρτη 29 Αγούστου. 

 

Πῶς προετοιμαζόμαστε γιά τή Θεία Κοινωνία

Προετοιμασία γιά τό Μυστήριο

         …

Πρίν λοιπόν προσέλθω στήν ἐξομολόγηση, πρέπει νά ἑτοιμαστῶ καλά. Ἐάν θέλω νά βρῶ τά λάθη - ἁμαρτήματά μου πού ἔκανα πρός τόν ἑαυτό μου, πρός τόν πλησίον μου καί πρός τόν Θεό, ἐξετάζω προσεκτικά τόν ἑαυτό μου γιά νά δῶ ποῦ ἁμάρτησα μέ λόγια, μέ ἔργα ἤ μέ τή διάνοιά μου …

Ἀρχίζω λοιπόν καί ἐξετάζω τόν ἑαυτό μου ὡς ἑξῆς:

 

α. ῾Αμαρτήματα πρός τόν Θεό

         Ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου» (Μάρ. ιβ’ 30), μέ βρίσκει παραβάτη. Ἀντιλαμβάνομαι πλέον ὅτι πρωτίστως πρέπει νά ὁμολογῶ ὅτι δέν ἀγαπῶ τόν Θεό, ὅπως θέλει καί μοῦ τό ζητᾶ ὁ Ἴδιος. Αὐτός πού ἀγαπᾶ τόν Θεό, Τόν σκέπτεται καί προσεύχεται τακτικά, διαθέτει δηλαδή περισσότερο χρόνο σ’ Αὐτόν. Δυστυχῶς βλέπω ὅτι ἀγαπῶ περισσότερο τόν ἑαυτό μου, τό δικό μου ἄνθρωπο, ὅ,τι «δικό μου»…

Τό δεύτερο μεγάλο ἁμάρτημά μου εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ (Ματ. στ’ 33). Ἰδιαίτερα στό θέμα τῆς τεκνογονίας. Δέ δέχομαι εὔκολα τίς δοκιμασίες στή ζωή μου (ἀσθένειες, θανάτους καί ποικίλες ἄλλες δοκιμασίες) ἤ ἀμφιβάλλω γιά τήν ἀγάπη Του. Ἀνησυχῶ, διαμαρτύρομαι, γογγύζω καί διακατέχομαι ἀπό ἄγχος, γεγονός πού ἀποδεικνύει ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στόν Θεό καί ὀλιγοπιστία. Δυστυχῶς ἔχω περισσότερη ἐμπιστοσύνη στόν Ὑπουργό, στό Στρατηγό, στόν ἑαυτό μου, στήν περιουσία μου …

Καί τό τρίτο μεγάλο ἁμάρτημά μου εἶναι ἡ ἀχαριστία μου πρός τόν Θεό (Β’ Τιμ. γ’ 2). Καθόλου δέ νοιώθω μά οὔτε σκέπτομαι τίς εὐεργεσίες Του! Πῶς λοιπόν θ’ ἀνταποκριθῶ σ’ αὐτές, ὥστε νά Τόν εὐχαριστῶ; Ἀντίθετα, δυστυχῶς, πολύ εὐχαριστῶ τούς φίλους μου, τούς δανειστές μου κ.λπ., παρά τόν Θεό!

 

(συνεχίζεται)

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 302-303)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.