ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατὰ τὸν μήνα Μάρτιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ λοιπὲς Ἀκολουθίες τς ξς μέρες:

 

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου : 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 1η Μαρτίου : Τς Τυρινς / Τῆς Ἁγ. Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν καὶ ἐκ μεταθέσεως τῆς Ἁγ. Μαριάννης καὶ τοῦ γ. Γερασίμου το ν ορδάν/ 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς τς Συγχωρήσεως

Δευτέρα 2 Μαρτίου : Καθαρ Δευτέραναρξις Μεγάλης Τεσσαρακοστς / 6:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Τρίτη 3 Μαρτίου : 6:00 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 4 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη 5 Μαρτίου : 6:00 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Παρασκευ 6 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Α’ Στάσις)

Σάββατο 7 Μαρτίου : νάμνησις το δι κολλύβων θαύματος το γ. Θεοδώρου το Τήρωνος / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 8 Μαρτίου : Α’ Νηστειν (Τς ρθοδοξίας) / Το γ. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Περιφορ τν ερν Εκόνων / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 9 Μαρτίου : Τν γ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τν ν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 10 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 11 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 12 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 13 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Β’ Στάσις)

Σάββατο 14 Μαρτίου : Το γ. Μαρίου πισκόπου Σεβαστείας (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 15 Μαρτίου : Β’ Νηστειν (γ. Γρηγορίου το Παλαμ) / Τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 16 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 17 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 18 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 19 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 6:00 μ.μ. Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου

Παρασκευὴ 20 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Γ’ Στάσις)

Σάββατο 21 Μαρτίου : 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 22 Μαρτίου : Γ’ Νηστειν (Τς Σταυροπροσκυνήσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 23 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 24 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. σπερινς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

Τετάρτη 25 Μαρτίου : Το Εαγγελισμο τς περαγίας Θεοτόκου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / 5:00 μ.μ. σπερινς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Πέμπτη 26 Μαρτίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 6:00 μ.μ. Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου

Παρασκευὴ 27 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Δ’ Στάσις)

Σάββατο 28 Μαρτίου : 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 29 Μαρτίου : Δ’ Νηστειν (Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / Τοῦ Ἁγ. Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν (ἐκ μεταθέσεως) / 6:40 π.μ. (μὲ τὴ νέα ὥρα) ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 30 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 31 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

 

- Τὴν Τετάρτη 25 Μαρτίου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου.

- Τὴν Κυριακὴ 29 Μαρτίου στὶς 3:30 μ.μ. ὁ Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Γυναικῶν τῆς Ἐνορίας μας διοργανώνει στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ναοῦ μας Τσάϊ μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Ἀθανάσιο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης θὰ παρουσιαστεῖ ἐπίσης καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα. Εἰσιτήρια (5 εὐρὼ) πωλοῦνται ἀπὸ τὶς κυρίες τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν. Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης θὰ γίνει κλήρωση λαχνοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.