ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τὸν μήνα Ἀπρίλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα λοιπς κολουθίες τς ξς μέρες:

 

Τετάρτη 1η πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 2 πριλίου Το Μεγάλου Κανόνος / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 7:00 μ.μ. Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου

Παρασκευ 3 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 4 πριλίου : Το καθίστου μνου / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 5 πριλίου : Ε’ Νηστειν (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) / Τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Νέου τοῦ ἐν Καλύμνῳ / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 6 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 7 πριλίου :  6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τετάρτη 8 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 9 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 7:00 μ.μ. Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου

Παρασκευ 10 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 11 πριλίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 12 πριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Ἡ τελευταία Κυριακὴ ποὺ τελοῦνται μνημόσυνα εἶναι ἡ Κυριακὴ 5 Ἀπριλίου. Ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται μνημόσυνα.

- Γι τς κολουθίες τς Μεγάλης βδομάδος κα τς βδομάδος το Πάσχα θ κδοθε ξεχωριστὸ πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.