ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Tετάρτη ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Πέμπτη 2 ουλίου : Κατάθεσις τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις

Κυριακ 5 ουλίου : Δ’ Ματθαίου / Τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ

Τρίτη 7 ουλίου : Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Tετάρτη 8 ουλίου : Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου

Σάββατο 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου / Τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ / Τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 12 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Δευτέρα 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 17 ουλίου : Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος

Κυριακ 19 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Δευτέρα 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Παρασκευὴ 24 ουλίου : Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου

Κυριακ 26 ουλίου : Ζ’ Ματθαίου / Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Δευτέρα 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Τρίτη 28 ουλίου : Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

 

– Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ γνήσια, ἡ πραγματικὴ ταπείνωση;

– Ὅταν σὲ ταπεινώνη ὁ ἄλλος καὶ τὸ δέχεσαι, τότε ἔχεις πραγματικὴ ταπείνωση, γιατὶ πραγματικὴ ταπείνωση εἶναι ἡ ταπείνωση στὴν πράξη, ὄχι στὰ λόγια. Μιὰ φορὰ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ρώτησε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ γύρω του: «Ποιός ἀπὸ σᾶς δὲν ἔχει ὑπερηφάνεια;». «Ἐγώ», εἶπε κάποιος. «Ἔλα ἐδῶ ἐσὺ ποὺ δὲν ἔχεις ὑπερηφάνεια, τοῦ λέει. Κόψε τὸ μισὸ μουστάκι καὶ πήγαινε στὴν πλατεία». «Ἄ, αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω», τοῦ ἀπαντᾶ. «Ἔ, τότε δὲν ἔχεις ταπείνωση», τοῦ λέει. Ἤθελε νὰ πῆ ὁ Ἅγιος ὅτι χρειάζεται ἔμπρακτη ταπείνωση.

– Γέροντα, ἐγώ, ὅταν μὲ πειράζουν, ἀντιδρῶ.

– Δὲν ἔχεις ταπείνωση, γι᾿ αὐτὸ ἀντιδρᾶς. Εἶδες ὁ Ἀββᾶς Μωυσῆς τί ταπείνωση εἶχε; Ὅταν τὸν ἔκαναν ἱερέα, θέλησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος νὰ τὸν δοκιμάση καὶ εἶπε στοὺς κληρικούς: «Ὅταν μπῆ στὸ Ἱερὸ ὁ Ἀββᾶς Μωυσῆς, νὰ τὸν διώξετε καὶ μετὰ νὰ πᾶτε ἀπὸ πίσω του νὰ ἀκούσετε τί θὰ πῆ». Μόλις λοιπὸν μπῆκε ὁ Ἀββᾶς Μωυσῆς στὸ Ἱερό, τὸν ἔδιωξαν. «Βρὲ κατάμαυρε, τοῦ εἶπαν, τί ζητᾶς ἐδῶ;». «Ἔχουν δίκαιο, εἶπε ἐκεῖνος· τί δουλειὰ ἔχω ἐδῶ μέσα ἐγὼ ὁ κατάμαυρος; Αὐτοὶ εἶναι ἄγγελοι»! Δὲν πειράχθηκε, δὲν θύμωσε.

– Γέροντα, μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι πρᾶος καὶ νὰ μὴν ἀντιδρᾶ, ὅταν τὸν βρίζουν, ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχη ταπείνωση;

– Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι καὶ πρᾶος. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ὅσοι εἶναι πρᾶοι εἶναι καὶ ταπεινοί. Στὴν πραότητα πρέπει νὰ ὑπάρχη καὶ ἡ ταπείνωση, γιατί, ἂν δὲν ὑπάρχη, μπορεῖ νὰ φαίνεται κανεὶς ἐξωτερικὰ πρᾶος, ἀλλὰ μέσα του νὰ εἶναι γεμάτος ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ νὰ λέη: «Αὐτοὶ εἶναι βλαμμένοι, ἄσ᾿ τους νὰ λένε!». Σὰν ἐκεῖνον τὸν μοναχὸ ποὺ τὸν ἔβλεπαν οἱ Πατέρες νὰ μὴν ἀντιδρᾶ καθόλου, ὅταν τοῦ ἔκαναν παρατηρήσεις ἢ τὸν μάλωναν, ἀλλὰ ἡ ὅλη ζωή του δὲν τοὺς πληροφοροῦσε. Γι᾿ αὐτὸ μιὰ φορὰ τὸν ρώτησαν: «Καλά, ὅταν σὲ μαλώνουμε, τί λογισμὸ ἔχεις καὶ δὲν μιλᾶς;». Καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε: «Λέω ἀπὸ μέσα μου: "Ἄσ᾿ τους, ξόανα εἶναι"»! Τοὺς περιφρονοῦσε δηλαδή.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 178-179)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.