ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Αγουστο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Σάββατο 1η Αγούστου : Πρόοδος το Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυρο / Τν γ. πτ Μακκαβαίων Παίδων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Κυριακ 2 Αγούστου : Η’ Ματθαίου / νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου / Τς γ. Φωτεινς (Φωτος) τς Κυπρίας

- Ἀπὸ σήμερα στς 7:00 μ.μ. ἀρχίζουν στ Παρεκκλήσιο το Ναοῦ οἱ Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Θὰ τελοῦνται ἐναλλὰξ ὁ Μέγας καὶ ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον (καθημερινὰ στὶς 7:00 μ.μ. μέχρι τὶς 13 Αὐγούστου, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ τῆς 5ης Αὐγούστου).

Τρίτη 4 Αγούστου : Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίων ἑπτὰ παίδων

Πέμπτη 6 Αγούστου : Μεταμόρφωσις το Κυρίου καὶ Σωτῆρος μν ησο Χριστο

Σάββατο 8 Αγούστου : Τοῦ Ἁγ. Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου καὶ Ἁγ. Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης

Κυριακ 9 Αγούστου Θ’ Ματθαίου / Τοῦ Ἀπ. Ματθίου / Τοῦ Ὁσίου Ἥρωνος τοῦ Φιλοσόφου (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 11 Αγούστου : νάμνησις το κατ τν γαρηνν Τούρκων θαύματος το γ. Σπυρίδωνος / Τν γ. Μαρτύρων Φωτίου κα νικήτου (ἐκ μεταθέσεως)

- Τὴν Τετάρτη 12 Αγούστου στς 6:00 μ.μ. θ τελεστε τ Μυστήριον το γίου Εχελαίου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανών.

Παρασκευὴ 14 Αγούστου : Προεόρτια τς Κοιμήσεως τς περαγίας Θεοτόκου

Σάββατο 15 Αγούστου Κοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ 16 Αγούστου : Ι’ Ματθαίου / Τοῦ Ἁγ. Μανδηλίου / Τν γ. Μαρτύρων ηγίνου κα ρέστου (κ μεταθέσεως)

Κυριακ 23 Αγούστου : ΙΑ’ Ματθαίου / Ἀπόδοσις τῆςἙορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Δευτέρα 24 Αγούστου : Το γ. Κοσμ το Ατωλο το Νέου Ἱερομάρτυρος

Πέμπτη 27 Αγούστου : Το γ. Μάρτυρος Φανουρίου το νεοφανος / Τν γ. Μαρτύρων δριανο κα Ναταλίας (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 27 Αγούστου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Σάββατο 29 Αγούστου : Μνήμη τς ποτομς τς Τιμίας Κεφαλς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Κυριακ 30 Αγούστου : ΙΒ’ Ματθαίου / Τῶν γ. λεξάνδρου, Παύλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ Κυπρίου Πατριαρχῶν Κων/πόλεως

Δευτέρα 31 Αγούστου : κατάθεσις τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- π τν 1η μέχρι τν 14η το μηνς χουμε τ Νηστεία το Δεκαπενταυγούστου. Τὴν Πέμπτη 6 Αγούστου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς τς Μεταμορφώσεως.

- Ἡ 29η Αγούστου εἶναι ἡμέρα αστηρς νηστείας. Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι Σάββατο, θὰ ἔχουμε κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Ὅταν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ ταπείνωση, νὰ δεχώμαστε καὶ τὶς ταπεινώσεις

 

– Τί θὰ μὲ βοηθοῦσε, Γέροντα, πρακτικὰ νὰ ἀποκτήσω ταπείνωση;

– Πῶς ἀποκτᾶ ταπείνωση κανείς; Ὅταν τοῦ λένε μιὰ κουβέντα, νὰ λέη δύο; Νὰ μὴ σηκώνη μύγα στὸ σπαθί του; Εὐλογημένη, ὅταν σοῦ δίνεται εὐκαιρία γιὰ ταπείνωση, νὰ δέχεσαι τὴν ταπείνωση. Ἔτσι ἀποκτιέται ἡ ταπείνωση.

Τὸ φάρμακο τὸ δικό σου εἶναι νὰ κινῆσαι ἁπλά, ταπεινά, νὰ δέχεσαι ὅπως ἡ γῆ καὶ τὴν βροχὴ καὶ τὸ χαλάζι καὶ τὰ σκουπίδια καὶ τὰ φτυσίματα, ἐὰν θέλης νὰ ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὰ πάθη σου. Οἱ ἐξωτερικὲς ταπεινώσεις βοηθοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐλευθερωθῆ πολὺ γρήγορα ἀπὸ τὸν παλαιὸ ἑαυτό του, ὅταν τὶς δέχεται.

– Ἐγώ, Γέροντα, ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ ταπείνωση.

– Νὰ πᾶς νὰ ἀγοράσης. Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ πουλοῦν τὴν ταπείνωση, καὶ μάλιστα δωρεάν, ἀρκεῖ νὰ τὴν θέλης...

– Ποιοί εἶναι αὐτοί, Γέροντα;

– Εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού, ὅταν δὲν ἔχουν καλὴ πνευματικὴ κατάσταση, φέρονται ἀδιάκριτα καὶ μὲ τὴν συμπεριφορά τους μᾶς ταπεινώνουν.

Ἡ ταπείνωση δὲν ἀγοράζεται ἀπὸ τὸν μπακάλη ὅπως τὰ ψώνια. Ὅταν λέμε: «δῶσ᾿ μου, Θεέ μου, ταπείνωση», ὁ Θεὸς δὲν θὰ πάρη τὴν σέσουλα καὶ θ᾿ ἀρχίση: «πάρε ἕνα κιλὸ ταπείνωση ἐσύ», «μισὸ κιλὸ ἐσύ», ἀλλὰ θὰ ἐπιτρέψη νὰ ἔρθη λ.χ. κάποιος ἄνθρωπος ἀδιάκριτος νὰ μᾶς φερθῆ σκληρὰ ἢ θὰ πάρη ἀπὸ ἄλλον τὴν Χάρη Του καὶ θὰ ἔρθη νὰ μᾶς βρίση. Ἔτσι θὰ δοκιμασθοῦμε καὶ θὰ ἐργασθοῦμε, ἐὰν θέλουμε νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ταπείνωση. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν σκεφτόμαστε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ γίνη ὁ ἀδελφός μας κακός, γιὰ νὰ βοηθηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ θυμώνουμε μὲ τὸν ἀδελφό. Καί, ἐνῶ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ ταπείνωση, δὲν δεχόμαστε τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς στέλνει, γιὰ νὰ ταπεινωθοῦμε, ἀλλὰ δυσανασχετοῦμε. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη σ᾿ αὐτὸν ποὺ μᾶς ταπεινώνει, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης μας. Ὅποιος ζητάει στὴν προσευχή του ταπείνωση ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν δέχεται τὸν ἄνθρωπο ποὺ τοῦ στέλνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν ταπεινώση, δὲν ξέρει τί ζητάει.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 179-180)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.