ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε  κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος / Το γ. Νεομάρτυρος Πολυδώρου το Κυπρίου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου : Τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου, πατρὸς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Κυριακ 6 Σεπτεμβρίου : ΙΓ’ Ματθαίου / νάμνησις το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Παρασκευὴ 11 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου :  πόδοσις τς ορτς το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακὴ 13 Σεπτεμβρίου : Πρ τς ψώσεως / Προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου :  Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου : Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, τογ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου : Μετὰ τὴν Ὕψωσιν / Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατοΘεοπίστης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Ἡ Σύλληψις το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο τοθωνίτου / Τς σίας Εφροσύνης (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου :  μετάστασις το γ. Ἀποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

 

 σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα  ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αὐστηρῆς νηστείας. 

 

«Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι»

– Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ γράφει: «Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους». Πῶς γίνεται αὐτό;

– Μὲ τὴν ταπεινὴ συμπεριφορά. Σὲ μιὰ οἰκογένεια, σὲ ἕνα μοναστήρι κ.λπ., ὅταν ὑπάρχη ἀγωνιστικὸ πνεῦμα γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ταπεινώνεται ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, αὐτὸ βοηθάει ὅλους, ὅπως στὴν πρώτη Ἐκκλησία ποὺ γινόταν δημόσια ἐξομολόγηση καὶ ὅλοι βοηθιοῦνταν. Ὅποιος ταπεινώνεται, χαριτώνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μετὰ βοηθάει καὶ τοὺς ἄλλους. Ἡ ταπεινὴ συμπεριφορὰ ποτὲ δὲν πληγώνει τὸν ἄλλον, γιατὶ ὁ ταπεινὸς πάντα ἔχει καὶ ἀγάπη. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βλέπη τὸν ἑαυτό του κάτω ἀπὸ ὅλους, κάτω, κάτω..., ἀπὸ ᾿κεῖ βγαίνει ἐπάνω στὸν Οὐρανό. Ἀλλὰ ἐμεῖς τί κάνουμε; Συγκρίνουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ τοὺς ἄλλους καὶ βγάζουμε συμπεράσματα ὅτι εἴμαστε ἀνώτεροι ἀπὸ ἐκείνους. «Καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον εἶμαι καλύτερος, λέμε, καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον... Δὲν εἶμαι σὰν κι αὐτόν...». Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ἔχουμε τὸν λογισμὸ ὅτι ὁ ἄλλος εἶναι κατώτερος ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθηθοῦμε. 

– Γέροντα, ὅταν ἀναγνωρίζω τὴν ἀρετὴ τοῦ ἄλλου, αὐτὸ ἔχει ταπείνωση;

– Φυσικά, ὅταν εὐλαβῆσαι καὶ ἀγαπᾶς τὸν ἄλλον ποὺ ἔχει ἀρετή, αὐτὸ δείχνει ὅτι ἔχεις ταπείνωση καὶ ἀγαπᾶς πραγματικὰ τὴν ἀρετή. Σημάδι πνευματικῆς προόδου εἶναι καὶ αὐτό: ἕνα καλὸ ποὺ ἔχεις δὲν τὸ θεωρεῖς σπουδαῖο καὶ τὸ παραμικρὸ καλὸ τοῦ ἄλλου τὸ βλέπεις πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ δικό σου· πάντα δηλαδὴ ἐκτιμᾶς τὸ καλὸ τῶν ἄλλων. Τότε ἔρχεται ἄφθονη ἡ θεία Χάρις. Γι᾿ αὐτό, ὅποιος πιστεύει ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀνώτεροί του, αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος, γιατὶ ἔχει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καὶ τὶς ἀδυναμίες τους, ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, τὰ ὁποῖα ἢ κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ἢ τὰ ἀπέκτησαν μὲ ἀγώνα· ἄλλος δέκα τοῖς ἑκατό, ἄλλος τριάντα τοῖς ἑκατό, ἄλλος ἑξῆντα τοῖς ἑκατό, ἄλλος ἐνενῆντα τοῖς ἑκατό. Ἑπομένως, ὅλοι μποροῦμε νὰ πάρουμε κάτι καλὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦμε καὶ νὰ ὠφελήσουμε. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα. Ἐγὼ καὶ ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ βοηθιέμαι, ἄσχετα ἂν δὲν τὸ φανερώνω, γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευθοῦν καὶ βλαφθοῦν.

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 182-184)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.